Vielser i Bergen kommune

 I Bergen kommune er ansvaret for gjennomføringen av borgerlige vielser lagt til ordfører, varaordfører og andre vigslere som er oppnevnt av bystyret.       

Alle som skal gifte seg må oppfylle vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten som prøver at ekteskapsvilkårene er oppfylt og utsteder prøvingsattest.

Ekteskapsloven

Papirer som skal fylles ut hos skatteetaten (prøvingsattest)

Før dere gifter dere må det fylles ut en egenerklæring og forlovererklæring som skal sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Skatteetaten skriver ut en prøvingsattest som viser at dere fyller vilkårene for å inngå ekteskap. Attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse.

https://www.skatteetaten.no

Bystyrets kontor må ha mottatt en gyldig prøvingsattest før det blir berammet tid og sted for vielse.

Gyldig prøvingsattest kan også sendes  til 
Bergen kommune v/Bystyrets kontor, postboks 7700, 5020 Bergen eller leveres til Bystyrets kontor, Bergen rådhus når dere har mottatt attesten og senest 14 dager før ønsket vielsesdato.

Vi oppfordrer til bruk av skjema “Bestille tid til vielse” prøvingsattesten kan da  knyttes til som vedlegg. 

Er du i tvil om fremgangsmåte - ta kontakt med Bystyrets kontor.

Det er mulig å inngå ekteskap alle hverdager mandag til fredag. Vielsene vil i hovedsak foregå på fredager mellom klokken 12.00 og 14.30. 

Vi gjør oppmerksom på at i juli måned 2024 er  det noe redusert tilbud på grunn av ferieavvikling. Det er da kun mulig med vigsel på fredager.

Det er satt av ti lørdager fordelt gjennom året til vielser.

Det er ikke vielser på dager  med bystyremøter, julaften, nyttårsaften eller andre røde dager. 

Vi ønsker at dette skal være en god dag for alle og oppfordrer til feiring med såpebobler i området utenfor- ikke konfetti eller ris. 

Ønsker dere å levere prøvingsattest for seremoni bes det om at denne knyttes til som vedlegg ved bruk av skjema “Bestill tid for vielse”
eller  sendes pr. post til:
Bystyrets kontor, Bergen kommune, postboks 7700, 5020 Bergen.

Telefon 55 56 64 04 mellom klokken 08 og 15.

Forhandlingssalen i Magistraten, Rådstuplassen 5 benyttes som vigselsrom.  

Trappeløpet i Magistraten
Trappeløpet i Magistraten
Bilde: Andrew Buller

Forhandlingssalen har plass til 18  gjester i tillegg til brudefolkene og to vitner.

Vielsesrommet
Vielsesrommet
Bilde: Andrew Buller

Det kan unntaksvis avtales annet sted for vielsen.

Vielser utendørs kan avtales hvis det finnes en innendørs reserveløsning.

 

Brudefolket, forlovere og gjester må møte opp ca. 15. minutter før avtalt tid for vielsen. Før vielse finner sted, må brudefolket vise frem gyldig legitimasjon.

Følget vises så inn i vigselsrommet hvor seremonien finner sted. Det skal være to vitner tilstede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Det er avsatt 15 minutter til seremonien. Ved innslag av tekst og/eller musikk må det skje innenfor den oppsatte rammen. Etter at vigsler har erklært brudefolket som rette ektefolk underskrives vigselsboken av brudeparet, vitnene og vigsleren.

Brudeparet mottar en midlertidig vigselsattest.

Original vigselsattest blir tilsendt digitalt via Altinn fra Folkeregisteret.

 Det er lov å ta bilder under seremonien.

Bergen bystyre vedtok i møte 19.12.2023 at følgende har vigselsrett i Bergen kommune i denne valgperioden:

 • Eivind Nævdal-Bolstad
 • Charlotte Spurkeland
 • Eivind Haldor Hermansen
 • Rune Bakervik
 • Linn Kristin Engø 
 • Eduardo Hans Andersen 
 • Amina Ali Amin
 • Jan-Rune Patrick Bang-Hansen
 • Daniel Hägglund
 • Eira Garrido
 • Kuberan Thurairajah
 • Ann Kristin Helland Ramstrøm
 • Randi Amundsen
 • Salman Chaudhry
 • Christine Ødegaard
 • Oscar dos Santos Kvalsvik
 • Trond Tystad
 • Anne-Margrete Bollmann 
 • Ann Jorun Hillersøy
 • Didrik Lexau
 • Kristian Thorkildsen
 • Kjartan Moi Andreassen
 • Julie Andersland
 • Trine Samuelsberg
 • Harm Christian Tolden
 • Eli Velle
 • Tina Omdahl Hayes
 • Marte Karoline Laundal
 • Elise Støver
 • Heidi Johannessen

Begge brudefolkene og to myndige vitner må være tilstede under vielsen.

Brudefolkene må vise gyldig legitimasjon som pass, førerkort eller bankkort med bilde, før vielsen kan gjennomføres på vielsesdagen. For utenlandske statsborgere er kravet gyldig pass. Hvis vilkårene ikke er oppfylt, må vielsen utsettes. 

Vi gjør oppmerksom på at elektronisk førerkort ikke er gyldig legitimasjon.

Brudefolk som ikke har bostedsadresse i Bergen kommune vil bli fakturert for 2500 kroner for vielsen i etterkant.

Fra 1. januar 2020 vil alle vielser som skjer utenfor Magistraten bli fakturert for 4500 kroner i etterkant.

Følgende lørdager er avsatt for vielser i 2024:

16. mars - fullt 

20. april- fullt

4. mai - fullt 

1.juni - fullt

22. juni- fullt 

17.august - fullt

31. august - fullt 

14. september

26. oktober

23. november 

Vielsene på lørdager foregår også mellom klokken 12.00 og 15.00.

Bestill tid for vielse