Kontakt

Om oss

Her kan du se hvordan bystyrets kontor er organisert.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp

Tilrettelegger for folkevalgte

Bystyrets kontor sørger for at kommunens folkevalgte har tilstrekkelig informasjon om politiske prosesser, saksfelt, saker og beslutninger, og at de får de arbeidsbetingelser og den godtgjørelse de har krav på.
Les om tilrettelegging for folkevalgte.

Hva skjer

Nytt fra bystyrets organer legges ut på Hva skjer samfunn

Nettside for folkevalgte

Les om dine rettigheter og plikter. Du finner også praktisk informasjon til deg som er folkevalgt, for eksempel informasjon om opplæring, politiske verktøy og gjennomføring av møter.
Gå til nettside for folkevalgte