Dersom du utøver vold, er det flere steder du kan henvende deg for å få hjelp til å håndtere situasjonene som utløser voldsbruk. Her finner du informasjon om ulike hjelpetilbud. 

Bergen kommune tilbyr et helhetlig behandlingstilbud for familier i Bergen som lever med vold. Tilbudet gis av Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) og er samfinansiert av Bergen kommune og staten. Behandlingstilbud gis også til voldsutøvere. Les mer om tilbudet Klikk her for å lese mer om tilbudet

På hjemmesidene til Alternativ til vold finner du både aktuelt fagstoff og lenker til flere behandlingstilbud og kontakttelefoner.

Familievernkontorene

Familievernet er en spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt fagfelt. Familievernkontorene skal gi tilbud om behandling og rådgiving der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien. 

Klikk her for å finne mer informasjon om familievernkontor.

Barnevernet i Bergen

Barnevernstjenesten skal hjelpe barn til å få et godt og trygt liv. Dersom du trenger hjelp og veiledning i forholdet til dine barn, kan du henvende deg til barnevernet. 

Klikk her for å kontakte barnevernet i din bydel.

Sosialtjenesten/NAV 

Er voldsproblematikk knyttet til andre sosiale problemer som rus, kriminalitet, arbeidsledighet eller økonomiske problemer, kan du få råd, veiledning eller andre tiltak fra sosialtjenestenNAV. Kontaktinformasjon om sosialtjenesten i NAV finner du på nettsidene.

Betanien BUP 

Betanien BUP driver prosjektet V 27 som arbeider med barn og unge som har forgrepet seg seksuelt. Kontaktinformasjon finner du på nettsidene til V27.