Utekontakten kan kartlegge sosiale problemstillinger i et lokalmiljø, for eksempel i et ungdomsmiljø som vekker bekymring. Metoden vi følger er utviklet av Verdens helseorganisasjon, og gir hurtig belysning av ett eller flere problemområder.

Formålet er en handlingsplan med konkrete forslag til håndtering av de aktuelle funnene.

Metoden er rettet mot kommunale tjenester eller andre instanser og utvalg som ønsker å kartlegge en problemstilling i eget lokalmiljø.

Gjennomføringen av kartlegging skjer i tett samarbeid med oppdragsgiver. Det tar rundt seks måneder fra oppstart til oppdragsgiver mottar ferdig rapport med handlingsplan.

Se også: 

 

Send forespørsel til: Utekontakten@bergen.kommune.no

Utekontakten vil vurdere hver enkelt henvendelse ut fra blant annet kapasitet.