Utekontakten tilbyr mentorordning for unge og voksne som står i fare for å komme i en radikaliseirngsprosess, eller som allerede er i en radikaliseringsprosess. Er du bekymret for om dette gjelder noen du kjenner, så ta kontakt for rådføring.

Følgende er i målgruppen til mentorordningen:

  • personer som opplever utenforskap, og som tiltrekkes av eller søker tilhørighet i miljøer som aksepterer bruk av vold
  • personer som tilhører ekstreme nettverk
  • personer som kommer fra familier der en eller flere familiemedlemmer er en del av, eller på vei inn i ekstreme grupperinger
  • personer som har returnert fra irregulær krigføring 
  • Det er ingen aldersgrense 

Mentorordningen er et frivillig tiltak der personen fra målgruppen må være åpen for samarbeid.

En mentor vil forsøke å hjelpe den enkelte ut av utenforskap, og til å bli en integrert del av samfunnet. Ofte handler det om å være en lyttende samtale- og refleksjonspartner over tid, samt å koble på riktig hjelpeapparat og et godt nettverk.

Bergen kommune har utdannet i overkant av 30 mentorer, og flere av dem er ansatt i Utekontakten. Mentorene består av et mangfold når det kommer til kjønn, etnisitet, religion, språk, yrkesbakgrunn og alder. Mange har helse- og sosialfaglig bakgrunn, mens andre har utdanning innen eksempelvis idrett og religion.

Det samarbeides tett med familien og nettverket rundt den enkelte personen, samt instanser som skole, arbeidsgiver, politi, RVTS og barnevern.

Er du bekymret for at noen du kjenner er i en radikaliseringsprosess, ta kontakt med Utekontakten for rådføring.

Her er kontaktinformasjon til Utekontakten.

Du kan også ta direkte kontakt med Camilla Fjærestad i Utekontakten.

E-post: camilla.fjaerestad@bergen.kommune.no 
Tlf +47 40922555