Feltarbeiderne ved Utekontakten oppsøker barn og unge på offentlige- og digitale arenaer og på ulike skoler, både på dagtid, kveld og natt. Formålet er å avdekke hjelpebehov, motivere til endring og sikre den enkelte videre oppfølging. Utekontakten har en god oversikt over gatebildet i Bergen. 

Målgruppen er utsatte enkeltungdommer og ungdomsgrupper i alder opp til 25 år.

For mer informasjon, eller dersom du vil etterlyse en ungdom du tror oppholder seg i miljøer Utekontakten oppsøker, ta kontakt:

Utekontaktens vakttelefon: 977 40 533

E-post:  utekontakten@bergen.kommune.no

Utekontaktens sosiale medier: https://sway.office.com/EscIYURTcGpEigFs?ref=Link

 

Sebastian Slotte / avdelingsleder:
E-post:  sebastian.slotte@bergen.kommune.no

Åshild Nielsen / avdelingsleder:
E-post:  Ashild.nielsen@bergen.kommune.no

Nyttig innhold