I 2023 ble det hovedsakelig meldt om sporadiske tilfeller av mpox (tidligere omtalt som apekopper) på verdensbasis. Kontakt lege på telefon hvis du har mistanke om at du er smittet. Se også informasjon om hvem som får tilbud om vaksine. 

Våren 2022 startet et utbrudd med mpox (tidligere omtalt som apekopper). Utbruddet var særlig knyttet til seksuell aktivitet i noen miljøer av menn som har sex med menn. I 2023 var det kun ti tilfeller i Norge.   

Symptomer er feber, muskelsmerter og hodepine etterfulgt av hudlesjoner/utslett. Noen får utslett uten de andre symptomene. Utslettet kan komme hvor som helst på kroppen, inkludert munn, genitalt eller rundt endetarmsåpning, og kan være fra én til mange lesjoner. Utslettet kan være smertefullt.

Mpox smitter gjennom nærkontakt med en smittet person. Det kreves høy grad av nærkontakt for å bli smittet, og de mest utsatte er seksualkontakter og husstandsmedlemmer. Inkubasjonstiden er på 5-21 (vanligvis 6-13) dager.

Du er smittsom fra symptomene oppstår, til skorpene har falt av og det er hel hud under. Det mest effektive tiltaket for å redusere smitte er å begrense antallet intime partnere.

Tilbudet for mpoxvaksine er utvidet, og nå er vaksinen tilgjengelig for: menn og transpersoner som har sex med menn OG selvrapportert risikoatferd. Les mer om mpox-vaksinen på FHI sine nettsider. 

Risikoen for smitte utenfor disse miljøene vurderes som svært lav. Vaksine tilbys også personer som ikke er bosatt i Bergen.

Hvor kan du få vaksinen?  

Smittevernkontoret vaksinerer forebyggende mot mpox én torsdag i måneden. Ring Smittevernkontoret på 55 56 58 80, for å bestille time. 

Husk gyldig legitimasjon med bilde og personnummer til vaksinetimen. Ikke møt opp dersom du er syk, har feber over 38 grader eller andre tegn på infeksjonssykdom. Ring i så tilfelle Smittevernkontoret for ny time. Vær forberedt på at du må sitte til observasjon 20 minutter etter vaksinering.

Pris

Vaksinen er gratis, men man må betale 225 kroner for å få vaksinen satt.

Her finner du Smittevernkontoret

Smittevernkontoret holder til i Bergen Helsehus, Solheimsgaten 9, 4 etasje, 5058 Bergen (samme bygg som legevakten, se kart). Benytt inngang C, bakke opp til parkeringsdekk ved 2. etasje. 

Smittevernkontoret er universelt utformet. Bevegelseshemmede kan benytte heisen ved inngang C i 2. etasje.

Kontakt lege på telefon: fastlege eller legevakt. Du vil da få videre hjelp til å vurdere om mulig smitte og hvordan du skal forholde deg.

Mpox regnes som en allmennfarlig smittsom sykdom. Det vil si at undersøkelse og behandling ved mistenkt smitte er gratis. Pasienter som mistenker smitte har en plikt til å oppsøke lege, og ved påvist smitte vil legen gjennomføre smittesporing. Nærkontakter kan også bli tilbudt vaksine ved Smittevernkontoret etter individuell vurdering.