Det pågår et utbrudd med mpox (tidligere omtalt som apekopper) på verdensbasis. Kontakt lege på telefon hvis du har mistanke om at du er smittet. Se også informasjon om hvem som får tilbud om vaksine. 

Mpox skyldes apekoppeviruset og smitter gjennom nær kontakt med en smittet person eller ved kontakt med et smittet dyr. Det ser ut som at det kreves høy grad av nærkontakt for å bli smittet, og de mest utsatte er seksualkontakter og husstandsmedlemmer. Det tar 5-21 (vanligvis 6-13) dager fra en er i kontakt med en som har mpox til symptomene oppstår. 

Symptomer er feber, myalgi (muskelasmerter) og hodepine etterfulgt av hudlesjoner/utslett, men noen får hudlesjoner uten prodromalsymptomene først (de første symptomene som feber, muskelsmerter etc), og noen får utslett (lesjoner) på slimhinner (rektalt, genitalt og oralt). Utslettet kan oppstå hvor som helst på kroppen, men i dette utbruddet rapporteres det hyppig om utslett (lesjoner) nedentil både rundt kjønnsorganet og analt og i og rundt munnen. Utslettet kan medføre smerter i hals og endetarm. Det er også rapportert om flere tilfeller med symptombilde der man kun finner få eller en enkelt lesjon.

Man er smittsom fra symptomene oppstår til skorpene har falt av og det er hel hud under. Det mest effektive tiltaket for å redusere smitte av mpox er å begrense antall intime partnere, samt isolasjon av og smittesporing rundt påviste tilfeller. 

Smittevernkontoret vaksinerer mot mpox én torsdag i måneden. 

FHIs nettsider kan du se hvilke grupper som tilbys vaksinen. Kommunehelsetjenesten har ansvar for å vaksinere personer som er i gruppe 2 og 3 i FHIs oversikt. 

Bestill time

Første vaksinasjonsdag er torsdag 16. mars. Du må bestille time på forhånd. 

Timebestilling åpner torsdag 9. mars. Ring Smittevernkontoret på 55 56 58 80, for å bestille time. 

Ikke møt opp dersom du er syk, har feber over 38 grader eller andre tegn på infeksjonssykdom. Ring i så tilfelle Smittevernkontoret for ny time. 

Pris

Vaksinasjonen koster 225 kroner. Selve vaksinen er gratis. 

Husk legitimasjon og dokumentasjon

Ta med gyldig legitimasjon med bilde og personnummer til vaksinetimen. 

Ved fremmøte må du vise også dokumentasjon på prøvesvar som viser at du har hatt en av de seksuelt overførbare infeksjonene, syfilis, gonoré eller klamydia, i løpet av de siste to årene.

Vær forberedt på at du må sitte til observasjon 20 minutter etter vaksinering.

Her finner du Smittevernkontoret

Vaksinen vil bli satt hos Smittevernkontoret. De holder til i Bergen Helsehus, Solheimsgaten 9, 4 etasje, 5058 Bergen (se kart). Benytt inngang C, bakke opp til parkeringsdekk ved 2. etasje. 

Smittevernkontoret er universelt utformet. Bevegelseshemmede kan benytte heisen ved inngang C i 2. etasje. 

Kontakt lege på telefon: fastlege eller legevakt. Du vil da få videre hjelp til å vurdere om mulig smitte og hvordan du skal forholde deg.

For å stoppe utbruddet i Norge, forskriftsfester Helse- og omsorgsdepartementet mpox som en allmennfarlig smittsom sykdom. Forskriftsfestingen vil gi leger plikt til smittesporing. Det blir også gratis med undersøkelse og behandling. Det vil senke terskelen for å oppsøke lege. Forskriftsfestingen gir også pasienter som mistenker smitte en plikt til å oppsøke lege.

Folkehelseinstituttet vurderer at det er svært liten sannsynlighet for en epidemi av mpox i den allmenne befolkningen.