Gå tilbake til:
Du er her:

Byomfattende tilbud til personer over 18 år som har gjennomgått covid-19 sykdom og som sliter med ettervirkninger.  

Beskrivelse av tilbudet

Oppfølgingen skjer i grupper som ledes av ergoterapeut og fysioterapeut. 
Tilbudet er tverrfaglig tilbud, og også andre faggrupper vil bidra. 


Tilbudet inneholder: 

 • kartlegging av ditt funksjonsnivå i forkant og etterkant av gruppen
 • samtalegruppe / undervisning i aktuelle tema
 • styrke- og utholdenhetstrening
 • avspenning og pusteteknikk


Tidsramme:

 • ​​to møter i uken a 1-1,5 timer
 • programmet går over åtte uker

   

Tilbudet gir deg mulighet for å: 

 • møte andre i samme situasjon
 • dele erfaringer
 • utfordre deg selv i trygge rammer
 • jobbe mot tidligare fysisk, psykisk og kognitiv funksjon
 • få bedre forståelse for egen situasjon

 

Kriterier for å delta

 • Du må ta ettervirkninger etter covid-19 sykdom
 • Det må ha gått minimum seks uker etter symptomdebut.

Slik søker du


Tlf: 53 03 30 00 (mandag -fredag klokken 09.00-11.00 og 13.00-14.00)
E-post:Hab-Rehab.Fyllingsdalen-Laksevag@bergen.kommune.no

Du kan også kontakte: 

Ergoterapeut Oda Mølmesdal Flaten 
e-post: oda.flaten@bergen.kommune.no

Fysioterapeut Mariell Solberg Medås
e-post: Mariellmedas@bergen.kommune.no

Pris

Tilbudet er gratis.