Unsplash

Tiden etter fødsel kan være en ekstra sårbar fase for den nye familien. Vi tilbyr tidlig hjemmebesøk av jordmor til barselkvinner og nyfødte barn etter hjemkomst fra klinikken. 

Tilbudet gjelder for alle nybakte familier.

Barseltiden skal oppleves som trygg og god. Tidlig kontakt og oppfølging av jordmor og helsepsykepleier etter hjemkomst fra klinikken skal bidra til å gi en trygg og god barseltid. 

Du får tilbud om hjemmebesøk av jordmor de første dagene etter hjemkomst, etterfulgt av hjemmebesøk fra helsesykepleier som i hovedregel gjennomføres på dag 7-10 etter fødsel. Tilbudet gjelder for alle nybakte familier.

Jordmor vil ha spesielt fokus på mor og barnets helse etter fødsel, amming og følelsesmessige reaksjoner. Det legges til rette for tett samarbeid mellom jordmor og helsesykepleier for å ivareta den nye familien på best mulig måte.

Jordmor- og helsesykepleierstudenter vil som ellers kunne delta på hjemmebesøk.

Alle får tilbud om hjemmebesøk. Du vil bli oppringt fra din lokale helsestasjon få dager etter hjemkomst.

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte din lokale helsestasjon.