Gå tilbake til:
Du er her:
Unsplash

Tiden etter fødsel kan være en ekstra sårbar fase for den nye familien. Vi tilbyr derfor tidlig hjemmebesøk av jordmor til barselkvinner og nyfødte barn etter hjemkomst fra klinikken. 

Tilbudet gjelder for alle nybakte familier.

Hjemmebesøk av jordmor og helsesykepleier i barseltiden

Barseltiden skal oppleves som trygg og god. Tidlig kontakt og oppfølging av jordmor og helsepsykepleier etter hjemkomst fra klinikken skal bidra til å gi en trygg og god barseltid. 

Hjemmebesøk av jordmor gjennomføres innen den første uken etter fødsel, etterfulgt av hjemmebesøk fra helsesykepleier som i hovedregel gjennomføres på dag 7-10 etter fødsel. Tilbudet gjelder for alle nybakte familier.

Jordmor vil ha spesielt fokus på fødsel, amming og følelsesmessige reaksjoner etter fødsel, samt legge til rette for tett samarbeid mellom jordmor og helsesykepleier for å ivareta den nye familien på best mulig måte.

Jordmor- og helsesykepleierstudenter vil som ellers kunne delta på hjemmebesøk.

Hvordan få tilbud om hjemmebesøk etter fødsel?

Alle får tilbud om hjemmebesøk. Du vil bli oppringt fra din lokale helsestasjon få dager etter hjemkomst.

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte din lokale helsestasjon.

Du finner oversikt over helsestasjoner her. 

 

Bidra til bedre barselomsorg - delta i forskningsprosjekt - svar på spørreundersøkelse

Vi ønsker kunnskap om foreldres erfaringer med barselomsorgen og opplevelse av mestring og trygghet den første tiden etter fødselen.

Tilbudet om tidlig hjemmebesøk av jordmor ble etablert som et prosjekt i samarbeid mellom Bergen kommune, Etat for barn og familie og Høgskulen på Vestlandet (HVL) i 2018. For å kunne bli bedre ønsker vi tilbakemelding på brukernes erfaringer med tjenestene. Vi ønsker derfor at så mange som mulig vil delta i spørreundersøkelsen.

Vi ønsker svar 5-8 uker etter fødselen fra alle foreldre (mødre og fedre) som bor i Bergen. Både de som har fått hjemmebesøk av jordmor fra Bergen kommune, og foreldre som av ulike grunner ikke har fått hjemmebesøk av jordmor.

Hvis du/dere velger å delta i prosjektet, innebærer det at du/dere fyller ut et elektronisk spørreskjema. Det vil ta deg ca. 15 minutter. Spørreskjemaet inneholder fire hoveddeler:

1) Spørsmål om barselomsorgen/hjemmebesøk.
2) Bakgrunnspørsmål (alder, sivilstand, fødeland, utdanning, selvopplevd helse, ammestatus etc.).
3) Spørsmål om opplevelse av mestring.
4) Spørsmål om opplevelse av trygghet i tidlig barseltid.

Du/dere skal ikke oppgi ditt navn/fødselsdato/helsestasjon/navn på helsepersonell eller lignende.