Skal du bli mor for første gang, og opplever at du trenger mer hjelp og støtte enn det som per i dag finnes på helsestasjon og hos fastlege?
Da håper vi du har lyst til å være med i Mor i Norge-studien (MiNS).

Mor i Norge-studien er Norges største studie av forebyggende tiltak blant førstegangsforelde i svangerskapet og småbarnsperioden. Vi vil undersøke hvordan det går med de som skal bli mor for første gang og som har behov for mer oppfølging enn det som per i dag tilbys på helsestasjonen og hos fastlege.

Halvparten av deltakerne vil tilfeldig bli trukket ut til å få ekstra oppfølging gjennom svangerskap og i tidlig småbarnsperiode. Den andre halvparten vil bli trukket ut til å få oppfølging fra ordinære tjenester i kommunen. 

Hvis du deler dine erfaringer med forskere, vil du kunne bidra til at oppfølgingen av førstegangsfødende mødre blir bedre fremover, og at mødre og barn får god hjelp og støtte, både i svangerskap og småbarnsperioden.

Alle deltakere er med i studien, selv om halvparten får tilbud om ekstra oppfølging og halvparten får ordinært oppfølgingstilbud. 

Du kan lese mer om studien på OsloMet sine sider. 

Du kan bli med i studien hvis du:

  • Skal bli mor for første gang
  • Er maksimalt kommet til svangerskapsuke 26
  • Har utfordringer som gjør at du kan trenge ekstra oppfølging i svangerskap og småbarnsperioden. Det kan være for eksempel utfordringer knyttet til egen oppvekst, psykisk helse, økonomi, nettverket rundt deg eller andre utfordringer.
  • Du kan lese mer om studien på OsloMet sine sider. 

Dersom du vil vite mer eller er interessert i å delta kan du ta kontakt med din fastlege eller jordmor. Du kan også ta direkte kontakt med oss i Sammen på vei: 

  • Teamleder: Kari Anne Tolås Boge, telefon: +47 40 80 16 11
  • Teamkoordinator: Irmelin Ø. Fimreite, telefon: +47 40 80 90 71
  • eller E-post: morinorgestudien@bergen.kommune.no