Ved Kompetansesenter - demens og psykisk helse i eldre år kan pårørende til personer med demens få støtte og kunnskap i møtet med sykdommen. Kompetansesenteret er et lavterskeltilbud, som du kan kontakte direkte. Venner, naboer og arbeidsgiver til demensrammede kan også ta kontakt for å få råd. 

Ingen søknad er nødvendig. Dette er et lavterskeltilbud, og du er velkommen til å kontakte oss direkte for alle påmeldinger:

demens@bergen.kommune.no 

 

E-læringskurs om demens for pårørende er et elektronisk kurs som kan gjennomføres når det passer deg. Du melder deg på gratis hos Aldring og helse i lenken under:

Nasjonalt e-læringskurs om demens for pårørende 

Kurset er et tilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon.

Kurset går over to dager klokken 9-15 (2024):

  • Tirsdag 28. mai
  • Torsdag 30. mai

Haraldsplass diakonale sykehus har tilbud om kurs på dagtid. 

Kunnskap og hjelpetilbud

Gjennom faglige forelesninger får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. Kursdagene avsluttes med en gruppesamtale som ledes av helsepersonell.

Temaer i kurset er sykdomslære, tilbud for pårørende og personer med demens, pårørendes opplevelse og mestring, vergemål og alternativer til dette og kommunikasjon.

Pårørendekurset er et samarbeid mellom Kompetansesenter - demens og psykisk helse i eldre år og Nasjonalforeningen Bergen demensforening. 

Påmelding

Ved påmelding trenger vi ditt navn, din adresse og relasjon til personen med demenssymptomer. Vi trenger også alder til personen med demens og om han eller hun bor hjemme eller på sykehjem.

Du melder deg på ved å sende epost til  postmottaket vårt: demens@bergen.kommune.no

Telefon: 40 81 78 52 eller 53 03 29 75  

Sted: Fyllingsdalen behandlingssenter, Dag Hammarskjölds vei 98. 

Kursavgift: 300 kroner per deltager. Inkluderer kursmateriale og bevertning. Faktura sendes ut etter at kurset er gjennomført. 

Samtalegruppene etableres når det er påmeldt nok deltakere til å starte en gruppe. Gruppene samles rundt seks ganger i løpet av et halvår. Målet er å skape en møteplass for erfaringsutveksling som kan styrke forståelse og mestring hos pårørende. Samtalegruppen ledes av gruppeleder.

Vi leder samtalegruppe for voksne og ungdommer mellom 15 og 30 år . 

For ungdommer vil demens i familien ofte innebære bekymringer for framtiden og gi økte omsorgsoppgaver. Det kan bli vanskelig å møte krav til skolegang og ha tid til å være ung. Mange isolerer seg, kan oppleve skyld og har dårlig samvittighet.

Å møte andre i samme situasjon, kan være en støtte og gi mulighet for å snakke med fagpersoner og å dele tips og erfaringer med andre ungdommer.

Du melder deg på ved å sende epost til  postmottaket vårt: demens@bergen.kommune.no

Har du spørsmål om situasjonen din med demens i familien? Ring eller send oss gjerne epost for å avtale tid for samtale. 

Trond Eirik Bergflødt: 53 03 29 75

Anita Krokeide: 53 03 29 76

E-post: demens@bergen.kommune.no

Kompetansesenteret arrangerer kurs og samtalegrupper for pårørende. Dette skal gi pårørende kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie.

På kompetansesenteret kan pårørende også treffe andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

 

Samtalegruppene er gratis.

For pårørendekursene er det en egenandel som kan variere. Fra 2024 er egenandelen kr 300 per deltaker.

Råd og veiledningssamtaler er gratis.