Gå tilbake til:
Du er her:

Ved Kompetansesenter for demens kan pårørende til personer med demens få støtte og kunnskap i møtet med sykdommen. Kompetansesenteret er et lavterskeltilbud, som du kan kontakte direkte. Venner, naboer og arbeidsgiver til demensrammede kan også ta kontakt for å få råd.

Kurs for pårørende

Pårørendekurset arrangeres to ganger i året (høst og vår) over tre kvelder, og er en serie med forelesninger og gruppesamtaler som bygger på dialog og erfaringsutveksling. Sykdomslære, kommunikasjon og rollen som pårørende belyses av erfarne forelesere.

Pårørendekurset er et samarbeid mellom Kompetansesenter for demens og Nasjonalforeningen Bergen demensforening. 

 

Samtalegruppe

Samtalegruppene etableres når det er påmeldt nok deltakere til å starte en gruppe. Gruppene samles rundt seks ganger i løpet av et halvår. Målet er å skape en møteplass for erfaringsutveksling som kan styrke forståelse og mestring hos pårørende. Samtalegruppen ledes av to gruppeledere.

Slik søker du

Ingen søknad er nødvendig. Dette er et lavterskeltilbud, og du er velkommen til å kontakte oss i  Kompetansesenteret for demens:

Trond Eirik Bergflødt: 53 03 29 75

Anita Krokeide: 53 03 29 76

E-post: demens@bergen.kommune.no

Om kompetansesenteret

Kompetansesenteret arrangerer kurs og samtalegrupper for pårørende. Dette skal gi pårørende kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie.

På kompetansesenteret kan pårørende også treffe andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

 

Pris

Samtalegruppene er gratis.

For pårørendekursene er det en egenandel som kan variere. Våren 2020 er egenandelen kr 300 per deltaker.