Gå tilbake til:
Du er her:

Ved Kompetansesenter for demens kan pårørende til personer med demens få støtte og kunnskap i møtet med sykdommen. Kompetansesenteret er et lavterskeltilbud, som du kan kontakte direkte. Venner, naboer og arbeidsgiver til demensrammede kan også ta kontakt for å få råd. 

E-læringskurs

E-læringskurs om demens for pårørende er et elektronisk kurs som kan gjennomføres når det passer deg. Kurset  egner seg godt å gjennomføre på nettbrett, PC eller mobiltelefon.

Du lærer om hva demens er, kommunikasjon, pårørenderollen, en modell for å ta vare på seg selv, vanligste former for hjelp, velferdsteknologi, musikk, atferdsforandringer, vergemål og fullmakter. 

Ved påmelding vil du motta epost med en lenke til kurset som kan gjennomføres alt på en gang eller litt av gangen i løpet av to måneder. 

Påmelding til: demens@bergen.kommune.no 

Kurs om demens for pårørende

Kurset er et tilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon.

Kurset går over tre onsdagskvelder klokken 16.30-20.30:

  • 20. oktober
  • 27. oktober
  • 3. november

Kunnskap og hjelpetilbud

Gjennom faglige forelesninger får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. Kursdagene avsluttes med en gruppesamtale som ledes av helsepersonell.

Temaer i kurset er sykdomslære, tilbud for pårørende og personer med demens, pårørendes opplevelse og mestring, vergemål og alternativer til dette og kommunikasjon.

Pårørendekurset er et samarbeid mellom Kompetansesenter for demens og Nasjonalforeningen Bergen demensforening. 

Påmelding

Ved påmelding trenger vi ditt navn, din adresse og relasjon til personen med demenssymptomer. Vi trenger også alder til personen med demens og om han eller hun bor hjemme eller på sykehjem.

Du melder deg på ved å sende epost til  postmottaket vårt: demens@bergen.kommune.no

Telefon: 409 14 219 eller 53 03 29 75  

Sted: I kantinen til Fyllingsdalen sykehjem, Dag Hammarskjölds vei 98. Bruk hovedinngang.

Kursavgift: 300 kroner per deltager. Inkluderer kursmateriale og bevertning. Faktura sendes ut etter at kurset er gjennomført. 

Samtalegruppe voksne og ungdom

Samtalegruppene etableres når det er påmeldt nok deltakere til å starte en gruppe. Gruppene samles rundt seks ganger i løpet av et halvår. Målet er å skape en møteplass for erfaringsutveksling som kan styrke forståelse og mestring hos pårørende. Samtalegruppen ledes av gruppeleder.

Vi leder samtalegruppe for voksne og ungdommer mellom 15 og 30 år . 

For ungdommer demens i familien ofte innebære bekymringer for framtiden og gi økte omsorgsoppgaver. Det kan bli vanskelig å møte krav til skolegang og ha tid til å være ung. Mange isolerer seg, kan oppleve skyld og har dårlig samvittighet.

Å møte andre i samme situasjon, kan være en støtte og gi mulighet for å snakke med fagpersoner og å dele tips og erfaringer med andre ungdommer.

Påmelding

Ingen søknad er nødvendig. Dette er et lavterskeltilbud, og du er velkommen til å kontakte oss direkte for påmelding

Kompetansesenteret for demens:

Trond Eirik Bergflødt: 53 03 29 75

Anita Krokeide: 53 03 29 76

E-post: demens@bergen.kommune.no

Om kompetansesenteret

Kompetansesenteret arrangerer kurs og samtalegrupper for pårørende. Dette skal gi pårørende kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie.

På kompetansesenteret kan pårørende også treffe andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

 

Pris

Samtalegruppene er gratis.

For pårørendekursene er det en egenandel som kan variere. Våren 2020 er egenandelen kr 300 per deltaker.