Gå tilbake til:
Du er her:
Vi flyttet inn i nye lokaler våren 2022 - Aasegården 4.etg

Aktivitetshuset i Psykisk helse Bergen sentrum gir et bydekkende tilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer.  

Ring oss på 55 56 51 88, velg alternativ 4 - da kommer du til oss.

For oppdatert info om ukeplaner og aktiviteter se Facebook-siden her 

https://www.instagram.com/aktivitet_sentrum/

 

Plan uke 22
Aktivitetsplan uke 22
Bilde: G.F.

Aktivitetssenteret Psykisk helse Bergen sentrum.

 

Våren
Våren er her.
Bilde: G. F.

Aktivitetssenteret Psykisk helse Bergen Sentrum er et byomfattende lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer. 

Se oversikt over tilbudet i ukeplan.

NB! Påmelding til noen aktiviteter.        Se ukeplan for mer info. 

Ikke vært hos oss før, og er helt ny?

Ta kontakt for å avtale et tidspunkt til for samtale. 

Kontakt: Aktivitetssenteret Psykisk helse Bergen sentrum. Telefon 55 56 51 58.

 

Følg oss på  facebook og instagram, der finner du bilder og inntrykk fra våre aktiviteter og tilbud. 

Musikkverksted

En påmeldingsaktivitet der vi driver med følgende aktiviteter:

- data og musikk                                                                                                                           - innspilling av sang og instrumenter

De som er med kan velge egne eller andre sine sanger i musikkprogrammer på data.

For påmelding: Ring 55 56 51 88.

Ønskekonsert

Vi lytter til musikk/video fra Youtube på stor skjerm og gode høyttalere. Alle kan komme med sine musikkønsker. Noen ganger har vi et tema, og vi velger musikk ut fra dette. Ønskekonserten varer fra 11:45 til 13:00. 

Klokken 11:30 har vi felles lunsj for de som ønsker det. Du må gi beskjed, eller være her, innen kl. 11:00 dersom du vil spise med oss.

 

Samspill med Per og Sindre

Samspillgruppen er et musikktilbud for de som allerede spiller et instrument, eller har en viss erfaring med sang.

Vi spiller sammen hver tirsdag fra 13:00 til 15:00.

Du kan melde deg på ved å kontakte Per, tlf. 55 56 51 88 / Aktivitetssenteret. For tiden har vi ventetid.

Bergen
Mot Bergen sør.
Bilde: Lene Thomsen

 

Strikkeklubb.

Vi møtes mellom 12:00 og 14:00 til hyggelig samvær og strikkeglede. 

 

Syverksted.

Vi har et verksted med symaskiner med alt sømutstyr tilgjengelig. Noe dager kan du få veiledning, ellers er rommet åpent for å brukes i vår åpningstid. 

Dette er et tilbud for de som liker å synge sammen, og for de som bare vil høre på.

Vi begynner klokken 12:00 og holder på til klokken 14:00, med en pause der du kan kjøpe kaffe og kake.

Vi kan velge mellom hundrevis av sanger fra perm og skjerm, og vi tar gjerne imot nye sangforslag.

Musikken ledsages av vår mangeårige musiker/pianist Per.

Glass utstilling
 
Bilde: Lene Thomsen

Kulturvandring

Vi besøker ulike kunst institusjoner som KODE, Hordaland kunstmuseum, aktuelle utstillinger på ulike gallerier i Bergen .

Noen ganger går vi også på skulpturvandring i Bergen sentrum.

Velkommen til en kulturell vandring i Bergen By.

De som som ønsker det , kan bli med oss på kafe og spise lunsj, eller på aktivitetshuset de fredagene vi har matgruppe. 

Matgruppe

En fredag i måneden har vi matgruppe fra 12:00 til 14:00. Vi lager og spiser maten sammen. 

Post
Post til Brukerrådet
Bilde: Janicke Slang

Brukerrådet

Brukerrådsleder, og inntil 9 brukere fra brukergruppen, 2 representanter fra personale (kan være ansatt MBèr), inkludert avdelingsleder.

Brukergruppen skal ha flertall.

Det skrives referat fra brukerrådsmøtene, som arkiveres i perm tilgjengelig for alle, og referat settes opp på hustavlen.

Brukerrådet holder møte 1 gang pr. måned.

Ta kontakt om du ønsker å delta. 

Brukerådet har:

  • Fokus på Recovery, i tråd med Bergen kommune sine retningslinjer
  • Representere senteret på omvisninger og på informasjonsmøter utenfor huset.
  • Være med på avdelingsmøter ved behov.
  • Delta på kurs, konferanser o.l.

 Verkstedet kan brukes av brukerne i åpningstiden, enten sammen med ansatte, alene eller sammen med andre brukere. Noen ganger blir det gitt veiledning av ansatte eller innleide kursholdere.

Verkstedet inneholder:

Formingsmateriell.

Symaskiner.

Tegne - og male utstyr.

Garn, både til strikking og hekling.

Utstyr til smykkelaging.

Rommet brukes også til kurs i tegning og maling m.m. 

Kan brukes av brukerne i åpningstiden.