Om noen i familien din er syk eller har et rusproblem, kan det være vanskelig å forstå situasjonen. I våre gruppesamtaler får du vite mer om psykisk sykdom, hjelp til sette ord på tanker og følelser og mulighet for å dele opplevelser og erfaringer med andre i samme situasjon.

Kurset "Du er ikke alene" er for deg mellom 13 og 16 år, som har et familiemedlem med rusproblemer eller psykisk sykdom.

På møtene snakker vi om: 

  • Hvorfor er vi her? Meg selv.
  • Familie, vennskap og nettverk.
  • Hvordan er det å være deg? 
  • Følelser og forsvar.
  • Psykologisk hjelpehånd.
  • Psykisk sykdom og rus.
  • Mine grenser. Hva kan jeg gjøre? Ulike valg.
  • Håp, mening, sammenheng.
  • Avslutningsfest.

Vi har fokus på å bli godt kjent, og at vi skal ha det artig sammen.

Tid: Tirsdager 14-16, over 10 uker.
Sted: Nesttun helsestasjon, Wollert Konows plass 2 på Nesttun (2. etasje).

Tilbudet er gratis, og du kan ta direkte kontakt:

Barne og familiehjelpen i Fana/Ytrebygda

epost: bfh4@bergen.kommune.no

Tlf  55561283 - fra kl. 08:00 til kl. 15:30