Fem mennesker står på rekke utendørs i solskinn, og smiler til kameraet. Den ene personen holder et innrammet diplom.

Bergen kommune deler ut årlige kulturpriser til personer, lag og organisasjoner som har gjort en særlig innsats innen det frivillige kulturlivet. Det deles ut åtte priser, en for hver bydel. Prisen består av et diplom og et stipend på 20.000 kroner.

Kjenner du en ildsjel og/eller et talent som fortjener en ekstra påskjønnelse for sin frivillige innsats innen lokalt kulturliv?  Meld inn begrunnede forslag til kandidater i din bydel:

 • Bergenhus: deles neste gang ut høsten 2023. Fristen for å levere inn forslag til Bergenhus og Årstad kulturkontor er nå gått ut. 
 • Fana: deles neste gang ut under Kulturdager i Fana høsten 2023. Fristen for å levere inn forslag til  Fana og Ytrebygda kulturkontor er nå gått ut. 
 • Fyllingsdalen: deles neste gang ut under Kulturdager i Fyllingsdalen og Laksevåg høsten 2023. Fristen for å levere inn forslag til Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor er nå gått ut. 
 • Laksevåg: deles neste gang ut under Kulturdager i Fyllingsdalen og Laksevåg høsten 2023. Fristen for å levere inn forslag til Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor er nå gått ut. 
 • Årstad: deles neste gang ut høsten 2023. Fristen for å melde inn forslag til Bergenhus og Årstad kulturkontor er nå gått ut. 
 • Åsane: deles ut under Kulturfest Åsane  høsten 2023. Fristen for å melde inn forslag til Arna og Åsane kulturkontor er nå gått ut. 
 • Kulturpris for Arna: deles neste gang ut under Kulturdagar i Arna, våren 2024. Forslag til kandidater sendes til Arna og Åsane kulturkontor. Frist kommer.   
 • Kulturpris for Ytrebygda: deles neste gang ut under Kulturdagene i Ytrebygda våren/sommeren 2024. Forslag til kandidater sendes til Fana og Ytrebygda kulturkontor. Frist kommer. 

Bergen kommune deler også ut en ungdomspris. Les mer her. 

 

Kulturpris kan tildeles enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har vist særlig stort engasjement innen amatørkulturlivet, kulturvern, lokalhistorie, eller fysisk og sosialt miljø i bydelen. 

Hva som skal til for at noen skal kunne bli nominert og motta kulturpris ser du her :

Bergen kommune deler også ut en egen ungdomspris. Les mer her.

Bildet viser byråden, og Bjørn Myhren som holder sitt kulturprisdiplom og en blomsterbukett.
Haukeland Songlag ble tildelt kulturpris for Arna 2022 av byråd Eduardo Hans Andersen. Her representert ved leder Agnethe Avsnes Sæle.
Bilde: Bergen kommune / Aida Rokolj

Kulturpris Arna

 • 2022: Haukeland Songlag
 • 2021: Inge Olsen
 • 2020: Bjørn Myhren
 • 2019: Arna skulekorps
 • 2018: Arna husflidslag
 • 2017: Unneland Grendalag
To personer ser inn i kamera og smiler. Den ene personen holder opp et innrammet diplom.
Byråd Eduardo Hans Andersen sammen med vinner i Bergenhus 2022, Isak Bradley.
Bilde: Lisa Skauge

Kulturpris Bergenhus

 • 2022: Isak Bradley
 • 2021: Bekkalokket fotoklubb
 • 2020: Inger-Lise Skarstein
 • 2019: Ada Freng
 • 2018: Møhlenpris skolekorps ved Birte Aasen
 • 2017: Shantykoret Cape Horn
Bilde av en eldre dame.
Kari Andrine Frønsdal fikk kulturprisen for Fana 2022 for sin innsats i det kulturelle miljøet i Bergen sør.
Bilde: Tone Lonar

Kulturpris Fana:

 • 2023: Musikaljentene
 • 2022: Kari Andrine Frønsdal
 • 2021: Midttun Pavillion Orkester
 • 2020: Ida Margrete Gjul
 • 2019: Fana Kammerorkester
 • 2018: Musiker og komponist Carsten Dyngeland (fellespris Fana og Ytrebygda bydeler)
 • 2017: Gunvor Bleikie - Kirkevoll skolekor  (fellespris Fana og Ytrebygda bydeler)
Mann står på scenen og snakker i en mikrofon.
Per Kragseth har stått på for å sikre eget kulturhus i Fyllingsdalen, og mottok bydelens kulturpris i 2022.
Bilde: Pål B. Sleire

Kulturpris Fyllingsdalen

 • 2023: Camilla Bommen
 • 2022: Per Kragseth 
 • 2021: Gunnel Nilsen
 • 2020: Varden skolekorps
 • 2019: Birthe Larsen (Strutsefarmen)
 • 2018: Anette Fjæra Hermansen - Olsvik tensing (fellespris Fyllingsdalen og Laksevåg bydeler)
 • 2017: Kjell Birger Gravdal (fellespris Fyllingsdalen og Laksevåg bydeler)
Vinner står i midten og holder opp innrammet diplom og blomster, med direktør og byråd stående på hver sin side.
Jostein Træen fikk kulturprisen for Laksevåg bydel i 2022 for sin innsats i KFUK-KFUM sin lokale speidergruppe.
Bilde: Pål B. Sleire

Kulturpris Laksevåg

 • 2023: Laksevåg Kulturhistoriske Forening
 • 2022: Jostein Træen
 • 2021: Georg Myhrvold
 • 2020: Loddefjord Sangforening
 • 2019: Julius Antonipillai
 • 2018: Anette Fjæra Hermansen - Olsvik tensing (fellespris Fyllingsdalen og Laksevåg bydeler)
 • 2017: Kjell Birger Gravdal (fellespris Fyllingsdalen og Laksevåg bydeler)
Fem mennesker står på rekke utendørs i solskinn, og smiler til kameraet. Den ene personen holder et innrammet diplom.
Arboretets venner mottok kulturpris for Ytrebygda i 2023. Her med byråd Eduardo Andersen.
Bilde: Tone B. Lonar

Kulturpris Ytrebygda

 • 2023: Arboretets venner
 • 2022: Kammerkoret Sola Fide
 • 2021: Aud Bakka
 • 2020: Arvid Ask
 • 2019: Ytrebygda Karalag
 • 2018: Musiker og komponist Carsten Dyngeland (fellespris Fana og Ytrebygda bydeler)
 • 2017: Gunvor Bleikie - Kirkevoll skolekor  (fellespris Fana og Ytrebygda bydeler)
To menn på en scene. Den ene snakker i en mikrofon, og den andre holder en blomsterbukett.
Miguel Castillo vant kulturprisen for Årstad i 2022. Her sammen med byråd Eduardo Hans Andersen.
Bilde: Lisa Skauge

Kulturpris Årstad

 • 2022: Miguel Castillo 
 • 2021: Løvstakkens Jægerkorps
 • 2020: Bjørn Enes
 • 2019: Fridalen kirkes guttekor
 • 2018: Historiker Egil Ertresvaag
 • 2017: Bærekraftige liv Løvstakken
To mennesker på scenen tar i mot kulturprisen for åsane 2022.
Haukås Rockeakademi fremmer barn og unges forståelse for og utøvelse av sang og musikk.
Bilde: Thomas Gangstøe, Åsane Tidende

Kulturpris Åsane

 • 2023: Lions Club Bergen Åsane
 • 2022: Haukås Rockeakademi
 • 2021: Knut Arvid Langeland
 • 2020: Åsane seniorteater v/Eva Budal
 • 2019: Monique Verneuil
 • 2018: Svein Olsen
 • 2017: Dag Vilsvik