Ungdom som blåser konfetti fra hendene.

Byrådsavdeling for kultur, frivillighet og inkludering i Bergen kommune deler ut en ungdomspris hvert år. Prisen går til unge kulturutøvere, eller grupper eller personer under 26 år som har gjort en betydelig frivillig innsats for barn og unge. Vinneren mottar kr 20 000.  

  • Kulturutøvere under 26 år som med egeninnsats har fremmet ungdomskulturelle uttrykk, og markert seg positivt gjennom kulturaktivitet i Bergen.
  • Organisasjoner, grupper eller enkeltpersoner under 26 år, som på frivillig basis har utmerket seg ved en særlig innsats overfor barn og ungdom i Bergen.

Neste pris deles ut våren 2024. Fristen for å melde inn kandidater til 2024 blir publisert i slutten av 2023. 

To menn står på en scene. Den ene snakker i mikrofonen og holder i et diplom og en blomsterbukett.
Cidi Nzita (til venstre) mottok Ungdomsprisen for 2021. Her får han diplom og blomster fra direktør for Kulturetaten Vincent Mrimba, på vegne av byråd Katrine Nødtvedt .
Bilde: Shahad Emad Al-Rantisi / UKM media

Ungdomspris for 2021 

Prisen gikk til Cidi Nzita, for sitt arbeid og store engasjement for ungdom, med særlig vekt på å skape inkluderende aktiviteter med lav terskel. Han har blant annet tatt initiativ til å starte opp den frivillige organisasjonen «Springbrett for ungdom». Prisen ble delt ut under ungdomsmønstringen UKM 5. mars 2022. Les mer om vinneren her. 

Bildet viser byråden sittende på en benk sammen med de fire ungdommene fra Knutepunkt. En av ungdommene holder et innrammet diplom, en annen en blomsterbukett. Alle smiler.
Byråd Katrine Nødtvedt delte ut Ungdomsprisen for 2020 til gruppen Knutepunkt under UKM 15. mai.
Bilde: Shahad Emad Al-Rantisi / UKM media

Ungdomspris for 2020

Ungdomspris for 2020 gikk til Knutepunkt. De mottok prisen for sitt arbeid med å skape et alternativt møtested for ungdom under koronapandemien, i form av en Minecraft-server som de har etablert og driftet. 

Bildet viser vinner av Ungdomspris for 2019, sammen med byråd Kathrine Nødtvedt.
Ungdomspris for 2019 gikk til Hsa Mu Kar Dee.
Bilde: UKM Bergen/Andri Helland

Ungdomspris for 2019

Ungdomspris for 2019 gikk til Hsa Mu Kar Dee. Hun danser og synger i Fargespill, og har engasjert seg for å gi barn i Thailand og Burma bedre vilkår. 

Før 2019 ble ungdomsprisene delt ut per kulturdistrikt:

Ungdomspris for 2018

Ungdomspris for Fyllingsdalen og Laksevåg gikk til Dipha Thiruchelvam, for sine særegne musikk som forener vestlig popmusikk med tamilske tradisjoner. Hun beskrives som uredd og inkluderende - et postivt forbilde for andre. 

Det ble ikke delt ut pris i øvrige bydeler. 

Ungdomspris for 2017

  • Arna og Åsane: Jan Olav Lien Hansen mottok pris for et flerårig engasjement for det lokale kulturlivet, og frivillig arbeid for svært mange av organisasjonene i Ytre Arna.
  • Bergenhus og Årstad: Knøsetoppfestivalen mottok prisen for å ha gitt "verdens mest berømte smau" sin egen festival.
  • Fana  og Ytrebygda: Ikke utdelt
  • Fyllingsdalen og Laksevåg: Mathias Haaland Wang fikk prisen for sitt bidrag til det yngre kulturmiljøet, og som ambassadør for kulturutøvere fra Bergen vest.