Gå tilbake til:
Du er her:
Ungdom som holder stjerneskudd

Bergen kommune deler ut én ungdomspris hvert år. Prisen går til unge kulturutøvere, eller til grupper eller personer som har gjort en frivillig innsats for barn og unge.  Vinneren mottar kr 20 000.   

Hvem kan få ungdomspris?

  • Kulturutøvere under 26 år som med egeninnsats har fremmet ungdomskulturelle uttrykk og har markert seg positivt gjennom kulturaktivitet i Bergen.
  • Organisasjoner, grupper eller enkeltpersoner under 26 år som på frivillig basis har utmerket seg ved en særlig innsats overfor barn og ungdom i Bergen.
  • Ungdomspris for 2019 gikk til Hsa Mu Kar Dee. Hun danser og synger i Fargespill og har engasjert seg for å gi barn i Thailand og Burma bedre villkår. Prisen ble delt ut under under UKM Bergen 19. januar 2020. 

Slik melder du inn forslag til kandidater

Ungdomspris for 2020 deles ut i 2021.  

Har du forslag til kandidat/er? Send begrunnet forslag per e-post til: eileen.dalland@bergen.kommune.no