Ungdom som blåser konfetti fra hendene.

Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett i Bergen kommune deler ut en ungdomspris hvert år. Prisen går til unge kulturutøvere, grupper eller personer under 26 år som har gjort en betydelig frivillig innsats for barn og unge. Vinneren mottar kr 20 000.  

  • Kulturutøvere under 26 år som med egeninnsats har fremmet ungdomskulturelle uttrykk, og markert seg positivt gjennom kulturaktivitet i Bergen.
  • Organisasjoner, grupper eller enkeltpersoner under 26 år, som på frivillig basis har utmerket seg ved en særlig innsats overfor barn og ungdom i Bergen.

Neste pris er Ungdomsprisen for 2024, som deles ut våren 2025. 

Meld inn kandidat og begrunnelse til e-post ungdomsklubbene@bergen.kommune.no

 

Ungdomsprisen for 2023

To personer står på en scene. Dene ene holder en mikrofon og leser fra et kort.
Nestleder Lukas Kvellestad tok i mot prisen på vegne av Skeiv Ungdom Hordaland. Det var byråd for barnehage og skole Daniel Hägglund som foretok utdelingen.
Bilde: Gabriela Navarro / UKM media 2024

Prisen gikk til Skeiv Ungdom Hordaland, som arbeider aktivt for mangfold og mot diskriminering, og gjør en viktig innsats for barn og unge. Juryen vektlegger at Skeiv Ungdom Hordaland er inkluderende og evner å fange opp ungdom som kan oppleve utenforskap. De har skapt et miljø og fellesskap hvor barn og unge kan være seg selv, og kjenne stolthet i hvem de er.  Les mer om vinneren her

Ungdomsprisen for 2022

Byråd Doddo og vinner Liv på scenen under tildelingen av Ungdomsprisen 2022.
Liv Holmelid mottok prisen fra byråd Eduardo Hans Andersen.
Bilde: Gabriela Navarro / UKM media 2023

Vinner av Ungdomsprisen for 2022 ble Liv Holmelid. Holmelid fikk prisen for sin særlige innsats for barn og unge i Bergen. Hun har utmerket seg ved å fremme ungdomskulturelle uttrykk gjennom dans, og har skapt mange kulturaktiviteter og arrangementer i byen.  

Ungdomsprisen for 2021 

To menn står på en scene. Den ene snakker i en mikrofon.
Cidi Nzita (til venstre) mottok prisen fra direktør for Kulturetaten Vincent Mrimba.
Bilde: Shahad Emad Al-Rantisi / UKM media 2022

Prisen gikk til Cidi Nzita, for hans arbeid og store engasjement for ungdom, med særlig vekt på å skape inkluderende aktiviteter med lav terskel. Han har blant annet tatt initiativ til å starte opp den frivillige organisasjonen «Springbrett for ungdom». 

Ungdomsprisen for 2020

Bildet viser byråden sittende på en benk sammen med de fire ungdommene fra Knutepunkt. En av ungdommene holder et innrammet diplom, en annen en blomsterbukett. Alle smiler.
Byråd Katrine Nødtvedt delte ut Ungdomsprisen for 2020 til gruppen Knutepunkt under UKM 15. mai.
Bilde: Shahad Emad Al-Rantisi / UKM media

Ungdomspris for 2020 gikk til Knutepunkt. De mottok prisen for sitt arbeid med å skape et alternativt møtested for ungdom under koronapandemien, i form av en Minecraft-server som de har etablert og driftet. 

Ungdomsprisen for 2019

Bildet viser vinner av Ungdomspris for 2019, sammen med byråd Kathrine Nødtvedt.
Ungdomspris for 2019 gikk til Hsa Mu Kar Dee.
Bilde: UKM Bergen/Andri Helland

Ungdomspris for 2019 gikk til Hsa Mu Kar Dee. Hun danser og synger i Fargespill, og har engasjert seg for å gi barn i Thailand og Burma bedre vilkår. 

 

 

 

 

Før 2019 ble ungdomsprisene delt ut per kulturdistrikt:

Ungdomsprisen for 2018

Ungdomspris for Fyllingsdalen og Laksevåg gikk til Dipha Thiruchelvam, for sine særegne musikk som forener vestlig popmusikk med tamilske tradisjoner. Hun beskrives som uredd og inkluderende - et postivt forbilde for andre. 

Det ble ikke delt ut pris i øvrige bydeler. 

Ungdomsprisen for 2017

  • Arna og Åsane: Jan Olav Lien Hansen mottok pris for et flerårig engasjement for det lokale kulturlivet, og frivillig arbeid for svært mange av organisasjonene i Ytre Arna.
  • Bergenhus og Årstad: Knøsetoppfestivalen mottok prisen for å ha gitt "verdens mest berømte smau" sin egen festival.
  • Fana  og Ytrebygda: Ikke utdelt
  • Fyllingsdalen og Laksevåg: Mathias Haaland Wang fikk prisen for sitt bidrag til det yngre kulturmiljøet, og som ambassadør for kulturutøvere fra Bergen vest.