Gå tilbake til:
Du er her:
Finn deg noen å dyrke sammen med i en parsellhage (foto:Gerd Lithun)

Lurer du på hvordan du skal gå frem for å etablere og drive en parsellhage? Nedenfor finner du gode råd og veiledning i en håndbok laget av Frøydis Lindén hos Statsforvalteren i Vestland og  samfunnsgeograf Siri Haavie.

En parsellhage er et dyrkingsareal som er delt inn i flere mindre parseller som leies ut til interesserte som ønsker å dyrke grønnsaker og vekster, enten rett i bakken eller i pallekarmer.

 

Dyrking av matvekster i byen er populært. I Bergen er det få parsellhager per i dag, men det kan fort bli flere om venner og naboer slår seg sammen og organiserer et lag. Etablering av flere parsellhager er et delmål i “Dyrk Bergen - strategi for urbant landbruk i Bergen 2019-2023".

I parsellhagehåndboken finner du blant annet tips om hvordan en parsellhage bør utformes, hvilke avtaler som bør på plass og hvordan du skal organisere parsellaget. 

Du trenger ikke lese hele veilederen. Målet er at den skal være et oppslagsverk som oppdateres årlig. Håndboken har mange nyttige lenker til aktuelle nettsider og videosnutter.

Samfunnsgeograf Siri Haavie fra Oslo og Frøydis Lindén hos Statsforvalteren i Vestland har utarbeidet denne håndboken for prosjektet "Urbant landbruk i Bergen (2015-2018). De to har lang erfaring fra parsellhagedrift. 

Frøydis Lindén har vært medlem i Fløen parsellag, og har lang erfaring med økologisk landbruk. Se lenke til urbant landbruk satsingen hos Statsforvalteren i Vestland:
Urbant landbruk - Statsforvalteren i Vestland 

Siri Haavie driver nettstedet Parsellhagedyrking - se lenke: Parsellhagedyrking i Oslo

De to forfatterne ønsker gjerne tilbakemelding på håndboken, og tips om noe bør endres.

 

Ta gjerne kontakt med Etat for landbruk dersom du er i oppstartsfasen. Landbruksetaten kan sette deg i kontakt med personer eller miljøer som kan hjelpe deg videre i planleggingsprosessen.

Tillatelse til bruk av kommunalt eide arealer til parsellhage må avklares med Bymiljøetaten.

 

Bybonden i Bergen er en viktig samarbeidspartner for Bergen kommune.

Nabolag, organisasjoner og grupper som trenger råd om urban dyrking kan ta kontakt med Bybonde Ida Kleppe (ida.kleppe@bondelaget.no). 

Hun kan gi råd over telefon eller epost, og i noen tilfeller også komme på befaring til potensielle dyrkeprosjekt. 

Bybonden i Bergen
Bybonden i Bergen
Bilde: Hanne Cathrin Olsen

Les mer om dyrkingstips og om bybonden på nettsiden Bybondenibergen.no, eller følg Bybonden i Bergen på Instagram og Facebook.