Gå tilbake til:
Du er her:
Plantekasser med urter

Bergen kommune ønsker å stimulere til dyrking av spiselige vekster i byrom, i parker og på ledig areal i nærheten av bomiljøer. 

Målsetting

Målet er å øke innbyggernes kunnskaper om matproduksjon, og legge til rette for en grønnere by, gode nabomiljøer og attraktive møteplasser som kan gi muligheter til aktiviteter på tvers av alder, kjønn og nasjonalitet.

Bystyret vedtok i oktober 2019 en kommunal strategi for arbeidet med urbant landbruk - se vedlegg

 

Målgrupper

Frodig samplanting gir mat for humler og naboer.
Dyrk sammen og skap gode nabolag!
Bilde: Gerd Lithun

Lag, foreninger, institusjoner, borettslag og sameier som ønsker å ta i bruk arealer til dyrking av spiselige vekster/nyttevekster eller birøkt i byen. Sjekk i parsellhagehåndboken på nettsiden vår hvordan du organiserer et lag, og gjør avtale om leie av areal.
Du må bo i Bergen og ha et organisasjonsnummer for å kunne søke. Kommunen vil prioritere bruken av midlene til felles dyrkingsprosjekter, f.eks. etablering av parsellhager, og til tiltak for barn og unge.

Dette kan det gis tilskudd til

Det kan gis tilskudd til: 
- utstyr som plantekasser, jord, frø, planter, bærbusker og frukttrær, birøkt i     byen
- kurs i dyrking og bruk  av matvekster/nyttevekster/birøkt
- etablering av parsellhage
- dyrking i takhager
- dyrking i felles byhager

Du må beskrive dyrkingsprosjektet ditt og lage et budsjett,  og levere en rapport til kommunen for bruken av tilskuddet.
Tilskuddsmidler som ikke brukes opp, blir krevd tilbakebetalt.

Søknadsfrist er 15. mars i 2021.

Søknad sendes via tilskuddsportalen til Bergen kommune.
Lenke til tilskuddsportalen

Gå til tilskuddsportalen og søknadsskjema