To personer står på en scene. Dene ene holder en mikrofon og leser fra et kort.
Nestleder Lukas Kvellestad tok i mot prisen på vegne av Skeiv Ungdom Hordaland. Det var byråd for barnehage og skole Daniel Hägglund som foretok utdelingen.
Bilde: Gabriela Navarro / UKM media 2024

Delte ut Ungdomsprisen til Skeiv Ungdom Hordaland

Årets ungdomsprisvinner arbeider aktivt for mangfold og mot diskriminering, og gjør en viktig innsats for barn og unge.

Juryen vektlegger at Skeiv Ungdom Hordaland er inkluderende og evner å fange opp ungdom som kan oppleve utenforskap. De har skapt et miljø og fellesskap hvor barn og unge kan være seg selv, og kjenne stolthet i hvem de er. 

Unges rett til å være seg selv

Organisasjonen jobber for «hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksualitet». Dette gjør de blant annet gjennom å arrangere jevnlige aktiviteter, som filmkveld, debatter, håndverksted og utflukter. Hvert år arrangerer de Pride for de under 18 år, slik at de også kan være med å feire kjærligheten.

Prisen ble delt ut under ungdommens egen kulturmønstring UKM 9. mars. Nestleder Lukas Kvellestad tok i mot prisen på vegne av Skeiv Ungdom Hordaland. Det var byråd for barnehage og skole Daniel Hägglund som fikk æren av å dele ut prisen.  

Årlig pris

Bergen kommune deler ut Ungdomsprisen hvert år. Prisen går til unge kulturutøvere, grupper eller personer under 26 år som har gjort en betydelig frivillig innsats for barn og unge. Vinneren mottar kr 20 000.

Prisen deles ut av Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett. Ansvarlig avdeling for drift er Kulturetaten.    

Ungdomsjury

Juryen for prisen består av ungdommer. Denne gangen var dette seks ungdommer med bakgrunn og erfaring fra Ungdomsrådet, Ungdomshuset i sentrum og unge arrangører ved UKM. 

Les mer om Ungdomsprisen her

 

Les mer om: