Oversiktskart.

I tilknytning til turveien Løvstien er det etablert flere naturrom tilrettelagt for forskjellige aktiviteter og lek.

Barnas naturrom består av seks «naturrom» langs Løvstien som samlet utgjør en helhet gjennom spennende plasser for opphold og lek.

Her må alle, både små og store, ut på tur for å få oppleve naturrommene. Gjennom tilretteleggingen ønsker Bymiljøetaten gjennom Barns byrom å legge til rette for aktiv bruk av fjellet, der barnehager og skoler legger undervisningen og mange turer i løpet av året.

A Fotballøkka - Ballspill, vannlek, sandlek

B Bukkene bruse bro - En bro som en installasjon rundt bekken

C Tuftesletta - Historie, opphold og opplevelse

C Tretoppen - Her kan du oppleve å ferdes under trekronene

D Utkikken - Utkikkspunkt og skulpturlek

E Klatresvingen - Aktivitet i form av klatring og bevegelse

Barnas Naturrom
Barnas Naturrom
 

F Skoleamfiet - Uteareale til Ny Krohnborg skole