Gå tilbake til:
Du er her:
Koronaviruset
Kundesenteret er stengt fra mandag 16. mars, men telefonen er betjent. Les mer

Kontakt

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12
Vis større kart
E-post:
Bymiljoetatenbergen.kommune.no
Telefon:
55565690 - fra kl. 08:00 til kl. 15:00
Åpningstid: 08:00 - 15:00
Kundesenteret er stengt fra 16. mars grunnet koronavirus, men telefonen er bemannet.
Mer kontaktinfo

Om oss

Om Bymiljøetaten

Bymiljøetaten har et bredt spekter av oppgaver og kompetanse, blant annet innenfor landskapsplanlegging, naturforvaltning, byutvikling, park, veg, sykkel, mobilitet, parkering, renovasjon og forvaltning av deponier.

Vi fremforhandler og gjennomfører utbyggingsavtaler, og bygger offentlig infrastruktur som veger, byrom, fortau, lekeplasser og torg. Vi har også ansvar for å forvalte, drifte og vedlikeholde kommunale parker, veger, byrom, friområder og kommuneskog, og overvåker parkeringsbestemmelsene på offentlig veg- og gategrunn. Til etaten ligger drift og vedlikehold av Fisketorget.

Meld inn feil og mangler på veg, vann, avløp og miljø ved å kontakte Vaktsentralen.

For pressehenvendelser, kontakt Bymiljøetaten på tlf. 40811672.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp

Feilmeldingen

Meld inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø på Feilmeldingen til Bergen kommune
Meld inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø på Bergen kommunes feilmeldingstjeneste.

Kunngjøringer