Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Besøksadresse:
Neumanns gate 1
Vis større kart
E-post:
Bymiljoetatenbergen.kommune.no
Telefon:
55565690 - fra kl. 07:45 til kl. 15:30
Åpningstid: 07:30 - 15:00
Åpningstidene gjelder hverdager. I april flytter Bymiljøetaten til Johannes Bruns gate 12.
Mer kontaktinfo

Om oss

Bymiljøetaten har et bredt spekter av oppgaver og kompetanse, blant annet innenfor landskapsplanlegging, naturforvaltning, byutvikling, park, veg, sykkel, mobilitet, parkering, renovasjon og forvaltning av deponier.

Vi fremforhandler og gjennomfører utbyggingsavtaler, og bygger offentlig infrastruktur som veger, byrom, fortau, lekeplasser og torg. Vi har også ansvar for å forvalte, drifte og vedlikeholde kommunale parker, veger, byrom, friområder og kommuneskog, og overvåker parkeringsbestemmelsene på offentlig veg- og gategrunn. Til etaten ligger drift og vedlikehold av Fisketorget.

Meld inn feil og mangler på veg, vann, avløp og miljø ved å kontakte Vaktsentralen.

For pressehenvendelser, kontakt Bymiljøetaten på tlf. 40811672.

Bymiljøetaten flytter

I april flytter Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten til Autogården mellom Nygårdsgaten og Johannes Bruns gate. Inngangen blir ved Johannes Bruns gate 12.

Les mer om oss

Tjenester og skjema

Siste nytt

Feilmeldingen

Meld inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø på Feilmeldingen til Bergen kommune
Meld inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø på Bergen kommunes feilmeldingstjeneste.

Kunngjøringer

Grønneviken - byboliger og delekultur

Bergen kommune og BIR er grunneiere og samarbeider om å utvikle Grønneviken fram mot felles salg.

Byfjellene

Et mangfold av opplevelser og muligheter for aktiviteter.

Fisketorget

Mathallen på blomstertorget

Les mer om Fisketorget og etableringen av Mathallen.