Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Besøksadresse:
Neumanns gate 1
Vis større kart
E-post:
Bymiljoetatenbergen.kommune.no
Telefon:
55565690 - fra kl. 07:45 til kl. 15:00
Åpningstid: 07:30 - 14:30
Mer kontaktinfo

Om oss

Bymiljøetaten har et bredt spekter av oppgaver og kompetanse, bl.a. innenfor landskapsplanlegging, naturforvaltning, byutvikling, park, veg, sykkel, mobilitet, parkering, renovasjon og forvaltning av deponier. Vi fremforhandler og gjennomfører utbyggingsavtaler, og bygger offentlig infrastruktur som veger, byrom, fortau, lekeplasser og torg. Vi forvalter, drifter og vedlikeholder kommunale parker, veger, byrom, friområder og kommuneskog, og overvåker parkeringsbestemmelsene på offentlig veg- og gategrunn. Til etaten ligger drift og vedlikehold av Fisketorget.

Les mer om oss

Tjenester og skjema

Siste nytt

Feilmeldingen

Meld inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø på Feilmeldingen til Bergen kommune
Meld inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø på Bergen kommunes feilmeldingstjeneste.

Kunngjøringer

Grønneviken - byboliger og delekultur

Bergen kommune og BIR er grunneiere og samarbeider om å utvikle Grønneviken fram mot felles salg.

Byfjellene

Et mangfold av opplevelser og muligheter for aktiviteter.

Fisketorget

Mathallen på blomstertorget

Les mer om Fisketorget og etableringen av Mathallen.