Damsgård lekeplass på Laksevåg.

Damsgård lekeplass inngår som en del av parkanlegget ved Damsgård hovedgård, også kjent som Jansonmarken. Lekeplassen ble fornyet og åpnet igjen våren 2021.   

Det grønne, historiske landskapsrommet som går fra lystgården Damsgård hovedgård fra 1700-tallet, til sjølinjen i Kirkebukten er et landemerke og en viktig kvalitet i kulturmiljøet på Laksevåg. Du finner plassen her.

Utsikter mot Kirkebukten fra Damsgård lekeplass.
Utsikter mot Kirkebukten fra Damsgård lekeplass.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Plassen har ulike karuseller, klatre,- og utkikkstårn, huske, rutsje og sandlek. Uterommet har flere sambrukselementer, som fellesgrill, beplantning, amfi, oppholds- og spisesoner. I anlegget er det også belysning, som gir mer brukstid i vinterhalvåret. 

Formålet med oppgraderingen er å styrke aktivitetstilbudet til barn og unge på Laksevåg, og å forsterke Damsgårdparken som møteplass for lek, trening og opphold i nærområdet. 

"Områdesatsing Indre Laksevåg" har initiert brukermedvirkning, og har bidratt med verdifull lokalkunnskap og innspill fra nærmiljøet, mens Byantikvaren har bidratt med kulturminnefaglige innspill i prosessen.

Prosjektet er utarbeidet i samarbeid med Norconsult AS, og bygges av Anleggsgartner Svein Boasson AS.