Lien lekeplass

Lien lekeplass er et lite byrom, som ligger sentralt plassert på Damsgård  og som betjener et stort og variert boligområde.  Lekeplassen ble oppgradert, og åpnet igjen våren 2021. 

Plassen har en klatrebar versjon av det tidligere landemerket: IFA-tårnet. Her finner du også lekehus, og ulike former for balanse- og klatrelek. Uterommet har også flere sambrukselementer, som fellesgrill, beplantning, amfi, oppholds- og spisesoner. I anlegget er det også belysning, som gir mer brukstid under vinterhalvåret. Du finner plassen her

Damsgård har et kulturhistorisk bygningsmiljø med en tydelig identitet, og fortellingen om Damsgård inviteres derfor inn på lekeplassen. Elementer fra tidligere hjørnesteinsbedrifter fortolkes inn i anlegget, og det etableres flere ulike oppholdssoner, bla. med sikt til Puddefjorden.  I et område som gjennomgår raske og store endringer skal Lien lekeplass være en møteplasser som bygger opp under en felles tilhørighet og identitet.

På den relativt lille plassen er det holdt fokus på å nytte arealeffektive elementer, økt sambruk og overlappende funksjoner, samt en forgrønning av dagens grå flater.

Områdesatsing Solheim Nord har bidratt med verdifull lokalkunnskap og innspill fra nærmiljøet, mens Byantikvaren har bidratt med kulturminnefaglige innspill i prosessen.

Prosjektet er utarbeidet i samarbeid med Norconsult AS, og bygges av Anleggsgartner Svein Boasson AS.