Gå tilbake til:
Du er her:
To utgaver av Infoposten ligger i en vinduskarm.

Infoposten er kommunens magasin om kultur- og idrettsaktiviteter for personer med utviklingshemming. Magasinet kommer ut månedlig, unntatt i juni, juli og desember.

Infoposten er lettlest og sendes ut til utviklingshemmede, støttekontakter, ansatte i bofellesskap, dagsentre, avlastningstjeneste, o.a.

Hva kan du lese om?

Arrangementer og fritidstilbud

  • Vi skriver om arrangementer og fritidstilbud i regi av Bergen kommune og lag/organisasjoner/stiftelser, som kreative verksteder, sportsklubber og idrettsarrangementer, konserter, dansetilbud, musikkgrupper, kor, turer, teaterforestillinger og mye mer.
  • Har du behov for å vite hvilke fritidstilbud som finnes for personer med utviklingshemming og hva som rører seg på arrangementsfronten i Bergen? Du vil finne det meste i Infoposten.
  • Er du selv arrangør og vil markedsføre et arrangement eller en aktivitet? Da kan vi bistå. Innsendingsfrist er den 10. i hver måned. Bilder som sendes inn må være minimum 1 MB.
  • Vi er alltid for glade forslag til tema vi kan ta opp eller aktiviteter vi kan skrive om. Vi setter særlig pris på innsendte bidrag fra leserne!

Send e-post til: birthe.stenhjem@bergen.kommune.no eller kulturinfo@bergen.kommune.no 

Du kan også ta kontakt på telefon 408 18 157 (ukedager kl. 09.00-15.00).

 

 

Vil du abonnere?

Infoposten sendes til utviklingshemmede og deres familie, støttekontakter, bofellesskap, arbeidsplasser og arrangører/samarbeidsparter, etc.

Det er gratis å abonnere, og du velger selv om du vil ha magasinet tilsendt i postkassen eller kun elektronisk til e-post. Infoposten finner du også på kommunens nettsider under Publikasjoner.

  • Vil du bli abonnent eller si opp ditt abonnement? Meld fra til din kontaktperson i Bergen kommune. Se info under "Kontakt oss".

Følg gjerne Infoposten på Facebook

Infoposten gis ut av Bergen kommune, Enhet for kulturformidling og deltakelse og Etat for idrett i samarbeid med Etat for tjenester til utviklingshemmede.

Kontakt oss

Har du innspill eller tips til tema vi bør skrive om?

Ta kontakt på e-post: kulturinfo@bergen.kommune.no  eller birthe.stenhjem@bergen.kommune.no                                                              Om du ikke får til å sende e-post, kan du ringe 408 18 157 (ukedager kl. 9.00-15.00).

Har du flyttet?

Ønsker du ikke lenger å motta Infoposten eller har du fått ny adresse? Gi beskjed til Forvaltningsenheten din:

Støttekontakter og besøkshjem må kontakte sin kontaktperson i Botjeneste, Avlastningsenhet eller Etat for tjenester til utviklingshemmede på tlf. 53 03 30 40.

Er du i tvil om hvem som er din kontaktperson? Send en e-post til: frank.iversen@bergen.kommune.no