EM i friidrett

Idrettslag og organisasjoner kan bestille tid i idrettsbygg til aktiviteter, møter og arrangementer. Man kan inngå avtale om sporadisk aktivitet (for eksempel enkeltarrangementer). Søknaden legges inn i verktøyet “Aktiv kommune”.

Nedenfor finner du en oversikt over kommunale idrettsbygg som har idretts- og møtelokaler til lån og leie.

Idretts- og møtelokaler:

Ved å klikke på lenkene under, kommer du direkte til byggets side i verktøyet “Aktiv kommune”, der du blant annet finner mer informasjon om anlegget, fasiliteter og søknadsskjema. 

Arna/Åsane

Bergenhus/Årstad

Fyllingsdalen/Laksevåg

Fana/Ytrebygda

Du kan også søke om fast treningstid og terminfestede arrangementer i idrettshaller

Utleiepriser for kommunale idrettsanlegg:

Leieprisene skal gjenspeile Bergen kommunes idrettspolitikk og visjon om å være aktiv og attraktiv for alle. Det skal skapes mest mulig aktivitet i kommunale idrettsanlegg. 

Det er gratis å benytte idrettsanleggene for idrettslag og kommunale skoler, så lenge det er ledig tid. Idrettslag og skoler må derimot kunne påregne å betale utover den tid anlegget er bemannet dersom dette medfører en merkostnad for Bergen kommune. Overtid faktureres med kr. 1000,- per time. Idrettslag og skoler må betale dersom arrangementet er av kommersiell karakter. 

Bergen kommune har en forventning om at det ved bruk av kommunale idrettsanlegg holdes lave deltakeravgifter for de som skal være med på aktiviteter. 

Pris på leie for kommersielle arrangementer avtales særskilt. 

Ved leie på offentlige helg- og høytidsdager påregnes det 50 % tillegg for leie utover ordinære leiepriser. 

Alle prisene oppgitt i prisliste er pris per time eks. mva.

Skoler og utenbys idrettslag:

Haukelandshallen, 3 baner kr 2300,- 
Haukelandshallen, 2 baner kr 1840,- 
Haukelandshallen, 1 bane kr 1150,- 

Idrettshall kr 1150,- 
Idrettshall, 1/3 kr 460,- 
Idrettshall, 1/4 kr 350,-

Ishall kr 1840,- 

Svømmehall kr 1840,- 

Fotballbane gress kr 1400,- 
Fotballbane kunstgress kr 920,- 

Friidrettsbane kunstdekke kr 690,- 
Leikvang friidrettshall kr 2300,- 

Kulturelle, religiøse og andre ideelle organisasjoner:

Haukelandshallen, 3 baner kr 2990,- 
Haukelandshallen, 2 baner kr 2390,- 
Haukelandshallen, 1 bane kr 1500,- 

Idrettshall kr 1500,- 
Idrettshall, 1/3 kr 600,- 
Idrettshall, 1/4 kr 450,- 

Ishall kr 2390,- 

Svømmehall kr 2390,- 

Fotballbane gress kr 1820,- 
Fotballbane kunstgress kr 1200,- 

Friidrettsbane kunstdekke kr 900,- 
Leikvang friidrettshall kr 2990,-

Bruk og utleie av kommunale idrettsanlegg følger reglene nedenfor:

 

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett

Kontakt Etat for idrett

Skriv til oss: Etat for idrett 

Ring til Innbyggerservice 
Telefon: 55 56 55 56. Telefonen er betjent fra klokken 08.00 til 15.30

 

Bestill idrettslokaler i Aktiv kommune