Gå tilbake til:
Du er her:

Idrettslag og andre grupper kan søke om tid i hallene til enkeltarrangement. Søknaden legger dere inn i Aktiv kommune. Søknadene blir behandlet fortløpende.

Søknadsprosess

For å få en oversikt over idrettshaller i Bergen kommune kan du klikke her.

For å finne ledige tider må du søke frem ønsket idrettshall i Aktiv kommune. Finn deretter ledig tid i kalenderen og klikk på "Ny søknad".

Du kan også søke om fast treningstid og terminfestede arrangementer i idrettshaller

Bestemmelser

Bruk og utleie av kommunale idrettsanlegg følger reglene nedenfor:

 

Behandling av personvernopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.