Det er bystyret som i desember hvert år fastsetter egenandelene for Bergen kulturskoles tjenester.

Her er ordinære satser for 2024. Prisene gjelder per år.

*Merk deg at alle fag som ikke er nevnt spesielt, har prisen for ordinær elevplass.

  • Ordinær elevplass*: kr 4750
  • Gruppe gitar:  kr 3163
  • Gruppe teater: kr 4295
  • Storgruppe sang og dans: kr 3814
  • Fordypningsplass: kr 5819
  • Piano: kr 5544
  • Kirkeorgel rekruttering 1: kr 2539
  • Kirkeorgel rekruttering 2: kr 2645
  • Instumentleie: kr 1500
  • Dirigent til skolekorps, en time per uke: kr 20.102

Søskenmoderasjon: Det gis en rabatt på 25 % fra og med søsken nummer to. Søsken må ha samme betaler for at søskenmoderasjon skal slå ut. 

Friplass: tildeles elever etter søknad fra familier med dokumentert skattbar inntekt under kr 425.000

Det finnes også en rabattordning for dans. 

Last ned fullstendig prisliste for flere detaljer: