Gå tilbake til:
Du er her:

Det er bystyret som hvert år i desember fastsetter egenandelene for Bergen kulturskoles tjenester. Faktura for våren 2020 er nå sendt ut. Det er gitt reduksjon på faktura pga Koronasituasjonen.

Her er prislisten/listen over egenandeler

Faktura for våren 2020 er nå sendt ut. Det er gitt reduksjon på faktura pga Koronasituasjonen.

Her er egenandelene for 2020 etter ordinære satse. Alle fag som ikke er nevnt spesielt (det er de fleste), betaler ordinær elevplass: 

Søskenmoderasjon: Det er innført søskenmoderasjon i kulturskolen fra skoleåret 2019-20. Det gis moderasjon på 25 % fra og med søsken nummer to. Søsken må ha samme betaler for at søskenmoderasjon skal slå ut.