Gå tilbake til:
Du er her:

Det er bystyret som hvert år i desember fastsetter egenandelene for Bergen kulturskoles tjenester. Faktura for våren 2020 er nå sendt ut. Det er gitt reduksjon på faktura pga Koronasituasjonen.

Her er prislisten/listen over egenandeler

Her er egenandelene for 2020 etter ordinære satser. Alle fag som ikke er nevnt spesielt (det er de fleste), betaler ordinær elevplass: 

Søskenmoderasjon: Det er innført søskenmoderasjon i kulturskolen fra skoleåret 2019-20. Det gis moderasjon på 25 % fra og med søsken nummer to. Søsken må ha samme betaler for at søskenmoderasjon skal slå ut.