Gå tilbake til:
Du er her:

Det er bystyret som i desember hvert år fastsetter egenandelene for Bergen kulturskoles tjenester.

Her er prislisten/listen over egenandeler

Her er egenandelene for 2021 etter ordinære satser. Alle fag som ikke er nevnt spesielt (det er de fleste), har prisen for ordinær elevplass: 

Søskenmoderasjon: Det er innført søskenmoderasjon i kulturskolen fra skoleåret 2019-20. Det gis moderasjon på 25 % fra og med søsken nummer to. Søsken må ha samme betaler for at søskenmoderasjon skal slå ut.