Gå tilbake til:
Du er her:
Det er bystyret som hvert år i desember fastsetter egenandelene for Bergen kulturskoles tjenester. Fakturering for vårsemesteret 2020 skulle vært gjort nå men utsettes pga koronasituasjonen.

Her er prislisten/listen over egenandeler

Faktura for vårsemesteret 2020 skulle vært sendt ut nå men utsettes pga koronasituasjonen.

Priser/egenandeler for kulturskolens tjenester.

Her er egenandelene for 2020. Alle fag som ikke er nevnt spesielt (det er de fleste), betaler ordinær elevplass: 

Søskenmoderasjon: Det er innført søskenmoderasjon i kulturskolen fra skoleåret 2019-20. Det gis moderasjon på 25 % fra og med søsken nummer to. Søsken må ha samme betaler for at søskenmoderasjon skal slå ut.