En gjeng med unge mennesker i kostymer på en scene.

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud for elever i grunnskolen og videregående skole. Vi har undervisning i musikk, dans, teater og visuelle kunstfag. Vi har tilbud i alle bydeler. Søknadsfrist 1. april.

Klikk på den blå lenken nederst "Søk om elevplass".

Du vil få bekreftelse på e-post om at søknaden er mottatt og registrert.
Søkere blir satt på venteliste straks de de har søkt. Søkere som ikke hører noe innen utgangen av juni, blir stående på venteliste.

Søknader om opptak i musikk- og kulturskoler skal behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.

Aktuelle lover:

Bergen kulturskole

Besøksadresse: Strømgaten 19, 4. etg (i Lysverksbygget; med inngang fra Strømgaten)
Resepsjonen er åpen for publikum fra 08:15 til 15:15.
Telefonen 55 56 80 50 betjenes fra 12.30  til 15:30

Send oss e-post

Se priser/egenandeler for kulturskolens tilbud.

Faktura sendes to ganger i året.

Friplass

Skolen tilbyr friplass for barn i familier med lav inntekt og for de som har fått innvilget Aktivitetskortet fra kommunen.
Les mer om søknad om friplass og permisjon.

1. april er søknadsfrist til hovedopptaket for plasser fra august (1. februar for fordypning). Du kan også søke når som helst i året ellers, og du kommer da på venteliste.

Du kan også begynne undervisning i løpet av skoleåret dersom det blir ledig plass. Se oversikten over de plassene som er ledige nå

Fornye elevplassen hvert år

For å beholde elevplassen din, må du fornye elevplassen innen 1. april hvert år . Du får en e-post om dette i mars. 

Fornye søknad

Står du på venteliste og ikke får plass i løpet av skoleåret, må du fornye søknaden innen 1. april neste år (1. februar for fordypning). Du får en e-post om dette i mars.

Bindingstid
Elev og foresatte binder seg for et halvt skoleår om gangen. Teater har bindingstid på et helt skoleår. Hvis du ikke takker nei til tilbudt plass innen åtte (8) dager, er plassen akseptert og du må betale. Re-registering (fornying) av plass er også bindende og plassen må betales.

Utmelding i løpet av skoleåret
Det er mulig å melde seg ut innen 1. desember med virkning fra nyttår.
Utmelding for neste skoleår gjøres innen 1. april i ved å svare nei på "re-registreringen".

Kulturskolen har en del stryke- og blåseinstrument samt akkordeon og harpe til utleie. Skolen kan ikke garantere utleieinstrument til alle som ønsker det  men nye elever prioriteres.

Blåseinstrumenter kan leies i inntil 3 år. Det leies kun ut til kulturskolens elever.

Når det gjelder strykeinstrumenter, er det kun redusert størrelse som leies ut. Instrumenter i full størrelse må anskaffes privat.

Medlemmer i orkester og korps kan leie instrument i sitt lag.

Leie av instrument blir fakturert sammen med skolepengene for hvert semester (2 ganger pr år.) Låntaker har det fulle ansvaret for instrumentet.

Ved tapt instrument må låntaker erstatte instrumentet ut i fra verdi for innkjøp av nytt instrument.

Instrumentene blir overhalt/reparert av instrumentmaker.

Instrument med skader/slitasje som må repareres underveis, leveres til kulturskolens administrasjon (ikke lærer) og skademeldingsskjema fylles ut.

Ved skadet instrument (uansett type skade) skal det meldes skriftlig til kulturskolen på skademeldingsskjema. Instrumentet innleveres kulturskolen sammen med utfylt skademeldingsskjema. Skjema får man ved å henvende seg i kulturskolens resepsjon. Kulturskolen vurderer skaden og fatter vedtak om det er låntaker eller kulturskolen som skal betale kostnad for reparasjon. Låntaker får tilsendt kopi av skademeldingsskjema når saken er behandlet med kulturskolens vedtak og evt. faktura.

Vi har følgende instrumenter for utleie:

Akkordeon
Bratsj
Cello
Fagott
Fiolin
Hardingfele
Harpe
Klarinett
Kontrabass
Kornett
Obo
Saksofon
Trombone
Tverrfløyte
Valthorn

Søker må være innenfor alder 6-19 år; dersom ikke annet er opplyst på det enkelte fag.

Ventelisteansiennitet: Antall år på venteliste til det aktuelle fag.

Alder: Til individuelle disipliner, vil søkers alder ha betydning. Ved lik ansiennitet, får eldre (innen grunnskolealder) plass før yngre. I gruppeaktivitet kan det derimot være slik at elever i en viss alder og/eller på et bestemt ferdighetsnivå settes sammen.

Bydel: Elever fra alle bydeler skal være noenlunde likt representert i kulturskolen.

Loddtrekning: Opptak på fiolin og cello for 6-åringer, Suzuki fiolin og lignende spesielle fag, skjer ved loddtrekning.

Vennligst også merk: Bergen kulturskole må ta mange sammensatte hensyn for å få sine timeplaner til å gå opp. Elevene får tildelt plass og tidspunkter for sin undervisning. Vi ber om forståelse for at det er vanskelig å endre dette.

Skoleåret følger Bergen kommunes veiledende skolerute. Første uken er det informasjonsmøter for elever og foreldre. Undervisningen avsluttes uken før grunnskolens sommerferie. Det er foreldrekonferanser hvert år; som regel i november. Her finner du skoleruten for kulturskolen.

Kulturskolen registrerer opplysninger om søker og foresatte. Formålet er administrasjon, opptak og fakturering. Personopplysningene blir behandlet i henhold til personopplysningsloven. For spørsmål omkring dette kan du kontakte kulturskolens rektor.

Søk om elevplass