Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud for elever i grunnskolen og videregående skole. Vi har undervisning i musikk, dans, teater og visuelle kunstfag. Vi har tilbud i alle bydeler. 

Slik søker du

Klikk på den blå lenken nederst "Søk om elevplass".

Du vil få bekreftelse på e-post om at søknaden er mottatt og registrert.
Søkere blir satt på venteliste straks de de har søkt. Søkere som ikke hører noe innen utgangen av juni, blir stående på venteliste.

Søknadsfrist

1. april er søknadsfrist til hovedopptaket for plasser fra august (1. februar for fordypning). Du kan også søke når som helst i året ellers, og du kommer da på venteliste.

Du kan også begynne undervisning i løpet av skoleåret dersom det blir ledig plass. Se oversikten over de plassene som er ledige nå

Fornye elevplassen hvert år

For å beholde elevplassen din, må du fornye elevplassen innen 1. april hvert år . Du får en e-post om dette i mars. 

Fornye søknad

Står du på venteliste og ikke får plass i løpet av skoleåret, må du fornye søknaden innen 1. april neste år (1. februar for fordypning). Du får en e-post om dette i mars.

Priser for elevplass i kulturskolen

Faktura sendes to ganger i året.

Friplass

Skolen tilbyr friplass for barn i familier med lav inntekt og for de som har fått innvilget Aktivitetskortet fra kommunen.
Les mer om søknad om friplass og permisjon.

Bindingstid og utmelding

Bindingstid
Elev og foresatte binder seg for et halvt skoleår om gangen. Teater har bindingstid på et helt skoleår. Hvis du ikke takker nei til tilbudt plass innen 8 dager, er plassen akseptert og du må betale. Re-registring (fornying) av plass er også bindende og plassen må betales.

Utmelding i løpet av skoleåret
Det er mulig å melde seg ut innen 1. desember med virkning fra nyttår.
Utmelding for neste skoleår gjøres innen 1. april i ved å svare nei på "re-registreringen".

Kriterier for opptak

Må være innenfor alder 6-19 år; dersom ikke annet er opplyst på det enkelte fag

Ventelisteansiennitet: Antall år på venteliste til det aktuelle fag.

Alder: Til individuelle disipliner, vil søkers alder ha betydning. Ved lik ansiennitet, får eldre (innen grunnskolealder) plass før yngre. I gruppeaktivitet kan det derimot være slik at elever i en viss alder og/eller på et bestemt ferdighetsnivå settes sammen.

Bydel: Elever fra alle bydeler skal være noenlunde likt representert i kulturskolen.

Loddtrekning: Opptak på fiolin og cello for 6-åringer, Suzuki fiolin og lignende spesielle fag, skjer ved loddtrekning.

Vennligst også merk: Bergen kulturskole må ta mange sammensatte hensyn for å få sine timeplaner til å gå opp. Elevene får tildelt plass og tidspunkter for sin undervisning. Vi ber om forståelse for at det er vanskelig å endre dette.

Skolerute

 

Skoleåret følger Bergen kommunes veiledende skolerute. Første uken er det informasjonsmøter for elever og foreldre. Undervisningen avsluttes uken før grunnskolens sommerferie. Det er foreldrekonferanser hvert år; som regel i november. 

Lover

Søknader om opptak i musikk- og kulturskoler skal behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.

Aktuelle lover:

Behandling av personopplysninger

Kulturskolen registrerer opplysninger om søker og foresatte. Formålet er administrasjon, opptak og fakturering. Personopplysningene blir behandlet i henhold til personopplysningsloven. For spørsmål omkring dette kan du kontakte kulturskolens rektor.

Kontakt

Bergen kulturskole

Besøksadresse: Strømgaten 19, 4. etg (i Lysverksbygget; med inngang fra Strømgaten)

Resepsjonen er åpen for publikum fra 08:15 til 15:15.

Telefonen 55 56 80 50 betjenes fra 08:15 til 15:15.

Send oss e-post

Søk om elevplass