Et barn tegner figurer på en grønn fisk laget av papir.

Barnekultur søker kunstnere innen alle kunstsjangre til verksteder for barnefamilier lørdager på Barnas kulturhus.  Søknadsfristen for utøvere for høsten 2024 er 1. april.

Skyggespill/-teater: vi ser skyggen av flere bygninger mot en gul bakgrunn.

Barnas kulturhus ligger i Kalmargaten 6 i Bergen sentrum, og tilbyr et bredt kunst- og kulturprogram til barnefamilier, barnehager og skoler. Tilbudet er gratis. Les mer om Barnas kulturhus her.

Om verkstedene:

Familieverkstedene hører innunder Barnas kulturhus sitt lørdagsprogram for barnefamilier. Verkstedene skjer i etterkant av en forestilling på huset. På verkstedene kan barna delta i ulike aktiviteter innen alle kunstsjangre: teater, musikk, dans, film og visuell kunst. 

 Verkstedene må fungere som drop-in-tilbud. 

Tid for oppdragene: lørdager kl. 13.30–16.30 (publikum 13.45–16.00) 

 

 

Frilansaktører og utøvere innen alle kunstsjangre fra Bergen og omegn er velkommen til å søke. Erfaring fra tidligere prosjekter og/eller fra formidling til målgruppen vil bli lagt vekt på i vurderingen av søknaden. 

I vurdering av søknadene legger vi vekt på:

  • vi ser etter profesjonelle utøvere med program av god kvalitet
  • høy relevanse for målgruppen
  • god beskrivelse av programmet

Vi vurderer også programmene i sin helhet i forhold til:

  • bredde i målgruppe
  • bredde innen ulike kunstsjangre
  • variasjon mellom kjente og nye tilbud

Kr 800 per time x 3, totalt kr 2400 per lørdag.  Forberedelser, innkjøp og opprydning inngår i oppdraget. 

Du søker ved hjelp av elektronisk skjema. Søknadsfristen for høsten 2024 er 1. april.  

Søknadsskjema finner du nederst på siden (blå knapp).

Søknadsskjema familieverksteder Barnas kulturhus