Foto: Fahil Anwari

Barnekultur søker tilbydere til sine sceneprogram på Barnas kulturhus og Barnelørdag i bydelene. Programmene formidler forestillinger og konserter til barn i alderen 1-8 år. Søknadsfristen for utøvere for våren 2024 var 1. oktober. 

Barnelørdag i bydelene er et gratis kulturtilbud fra Bergen kommune til byens barnefamilier. Nesten hver lørdag gjennom sesongen er det teaterforestillinger og konserter på spillestedene våre rundt om i byen. Les mer om Barnelørdag her.

Barnas kulturhus ligger i Kalmargaten 6 i Bergen sentrum, og tilbyr et bredt kunst- og kulturprogram til barnefamilier, barnehager og skoler. Tilbudet er gratis. Les mer om Barnas kulturhus sine programmer her. 

Tid og sted for oppdragene:

 

Barnas kulturhus: 

 • Sted: Kalmargaten 6, Bergen sentrum
 • Tid: 
  • lørdager kl. 13.00,  for barnefamilier 
  • fredager og mandager kl. 10.00 og 11.30, for barnehager
  • I vinterferie og høstferie tilbys programmene til SFO og barnehager.

Barnelørdag: 

 • Sted: ulike scener/lokaler fordelt over alle åtte bydeler.
 • Tid: lørdager kl. 14.00

Primært er det frilans-aktører fra byens eget kunst- og kulturliv og utøvere innen scenekunst og musikk som tas inn i programmet. Erfaring fra tidligere prosjekter eller formidling til målgruppen vil bli tillagt vekt i vurderingen av søknaden. 

I vurdering av søknadene legger vi vekt på:

 • profesjonelle utøvere med program av god kvalitet
 • relevans for målgruppen
 • god beskrivelse av programmet

Vi vurderer også programmene i sin helhet i forhold til:

 • bredde i målgruppe
 • bredde innen ulike kunstsjangre
 • variasjon i kjente og nye program

Vi følger DKS sine satser som er gjeldende på det tidspunktet utførelsen av programmet finner sted. Pr dags dato er satsen kr 5 620,- pr utøver pr formidlingsdag.

Overnatting, reiseutgifter eller diett i forbindelse med oppdrag dekkes ikke, da vår policy er å bruke vestlandsbaserte kunstnere (Bergen og omegn).

Søknadsfristen for å delta på sceneprogrammet for våren 2024 var 1. oktober. 

Følg med for mer informasjon om søknadsskjema for programsesongen høsten 2024. Dette vil bli tilgjengelig på våren.

For spørsmål, ta kontakt på e-post barnelordag@bergen.kommune.no eller barnaskulturhus@bergen.kommune.no