Dans på en scene i blurry versjon.

Det arrangeres en rekke årlige kulturdager, strøksmarkeringer og festivaler i Bergen. Noen av disse er det de lokale kulturkontorene som koordinerer, mens andre er i regi av ildsjeler, organisasjoner eller andre aktører i kulturlivet.

Kulturdagane i Arna blir arrangerte kvar vår. I 2024 er datoane 19.-28. april.

Store delar av det rike lags- og organisasjonslivet i bydelen er med og bidrar, med store og små arrangement mange ulike stader i bydelen i heile ti dagar til ende. Kulturdagane har rom for mange gode konsertar, framsyningar, utstillingar, temakveldar, møter med meir. Planlegginga tek til allereie hausten året før. 

Vil du vite meir?

 

 

Kulturdager i Fana feires hvert år i oktober.  I 2024 er datoene 19.-27. oktober. 

Under kulturdagene er du velkommen til et mangfold av kulturopplevelser og kreativitet - både på Fana kulturhus og på lokale møteplasser i  hele bydelen. 

Samarbeid 

Kulturdagene er et årlig samarbeid mellom kulturkontoret og det lokale kulturlivet i bydelen.  Kulturlivet står for innholdet under kulturdagene, mens kulturkontoret fungerer som bindeledd, veileder og tilrettelegger.

Fram til 2021 var kulturdager i Fana en felles feiring med Ytrebygda, men fra 2022 ble det en ren Fana-feiring. 

Meld inn ditt arrangement

Frist for innmelding av arrangementer for 2024: 25. mai for arrangementer på Fana kulturhus, 1. august for øvrige. Les mer her. 

Mer informasjon

Kontakt Fana og Ytrebygda kulturkontor om du vil delta eller vite mer.

Følg gjerne kulturkontoret på Facebook: https://www.facebook.com/FYkulturkontor

 

Kulturdagene i Fyllingsdalen og Laksevåg arrangeres hvert år i slutten av oktober. I 2023  var datoene 21.-29. oktober. Datoer for 2024 kommer. 

Kulturdagene er en kulturfest av, med og for det lokale kulturlivet i Fyllingsdalen og Laksevåg.  

Bli med og bidra

Bli med og bidra til en uke full av gode opplevelser! Kulturkontoret ønsker kontakt med alle som vil bidra med arrangement eller aktiviteter. Arrangører er ansvarlig for egne arrangement, men kulturkontoret tilbyr råd og veiledning i planlegging og gjennomføring. Kulturetaten står for felles markedsføring og distribusjon av programmet. 

Mer informasjon

Følg oss gjerne på Facebook, og kontakt Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor om du vil delta eller vite mer.

Kulturdagene i Ytrebygda skjer på våren/forsommeren. I 2024 er datoene 30. mai–2. juni.  

Kulturdagene  er et samarbeid mellom Fana og Ytrebygda kulturkontor og kultur- og organisasjonslivet i Ytrebygda.  Kulturlivet står for innholdet under Kulturdagene, mens kulturkontoret fungerer som bindeledd, veileder og tilrettelegger.

Fram til 2021 ble kulturdagene i Ytrebygda  feiret sammen med Fana om høsten, men fra 2022 ble dette en egen feiring kun for bydelen Ytrebygda om våren. 

Kontakt Fana og Ytrebygda kulturkontor om du vil delta eller vite mer.

Følg gjerne kulturkontoret på Facebook: https://www.facebook.com/FYkulturkontor 

Kulturfest Åsane arrangeres hvert år i oktober/november (uke 44). Feiringen er et  Åsane er et samarbeidsprosjekt mellom Arna og Åsane kulturkontor, Åsane Kulturråd og bydelens kultur- og organisasjonsliv. Den årlige kulturfesten bidrar til  å bygge identitet og vise fram det store mangfoldet i bydelens kulturliv. 

Du er velkommen - enten du vil være arrangør eller publikummer på en rekke varierte og spennende arrangementer!

Få mer info her: facebook.com/kulturfestasane

Kontakt Arna og Åsane kulturkontor om du vil delta eller vite mer.

I kulturbyen Bergen arrangeres det selvfølgelig også en rekke festivaler og markeringer som ikke er direkte koordinert av kommunen, men der kommunen gjerne er med som støttespiller i form av for eksempel tilskudd. 

Se gjerne denne oversikten på VisitBergen for oversikt over de største og mest profilerte festivalene. 

I Bergenhus og Årstad er det en rekke strøksmarkeringer og små kulturfestivaler, som for eksempel Løvstakkdager, Parkdag i Nygårdsparken, Landåsfest, Knøsetoppfestivalen, Dragefjellet minifestival, Alrek Kulturfest og Sandviksdagene. 

I Fyllingsdalen og Laksevåg er det et aktivt kultur- og organisasjonsliv, som engasjerer seg i en rekke strøksmarkeringer og arrangement; Damsgårdsdagene, Elvetunfestivalen, Daymfestivalen for ungdom og mye mer. Nytt i 2023 var Torgdagen i Loddefjord 17. juni. Følg gjerne med på Facebook-sidene Hva skjer i Fyllingsdalen og Hva skjer på Laksevåg

Ta kontakt med kulturkontoret om du ønsker mer informasjon, eller om du har en ide til en markering eller arrangement. 

De fire lokale kulturkontorene er støttespillere, nettverksbyggere og tilretteleggere overfor det lokale kulturlivet i sine bydeler, og skal bidra til et rikt og variert kulturtilbud. 

Ta gjerne kontakt med ditt lokale kulturkontor om du om du har en idé, om du vil ha veiledning i arrangementeknikk og/eller søknadsskriving, eller bare vil vite mer om hva som foregår i ditt strøk.