Ordfører Linn Kristin Engø overrekke blomster og sjekk til Sverre Lunde Pedersen.

Hvem vil du nominere til årets idretts-ildsjel, hvilket idrettslag eller hvilken idrettsutøver synes du bør få tilskudd? Fristen for å nominere eller søke tilskuddsordningen er 15. oktober.

Bilde: Sverre L. Pedersen ble kåret til årets utøver i 2022.

Aktuelle kandidater i toppidrettsmiljøer, toppidrettsutøvere, unge idrettstalenter, idrettsklubber og -lag kan søke. Søkerne skal primært representere en idrettsklubb hjemmehørende i Bergen, og/eller være fra Bergen.

Stipend:

Priser:

Ved tildeling blir ulike kriterier vektlagt ut i fra hvilket stipend eller pris du søker på. 

Du kan kun søke gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal.

Du mottar en bekreftelse på e-post når du har fylt ut søknaden korrekt og sendt den inn. Får du ikke bekreftelsen, er ikke søknaden sendt inn.

Søknadsfrist

Søknadsskjema blir som regel lagt ut cirka en måned før søknadsfrist. Søknadsfrist for ordningen er 15. oktober hvert år. Søknadsfristen er endelig. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet.

Vurdering av søknadene

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett samarbeider med idrettens egne fagorgan Olympiatoppen Vest og Idrettsrådet i Bergen i behandlingen av søknadene.

Søknadsbehandling

Byrådsavdelingen forholder seg til forvaltningsloven i henhold til saksbehandling av ordningen. 

Behandlingstid

Forutsetningen for en raskere saksbehandling blir påvirket av at du har lagt inn alle nødvendige opplysninger og dokumentasjon i søknaden. 

Klage

Søkere har ifølge Forvaltningslovens §18 og §19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan be om begrunnelse for vedtak, før en eventuell klage blir lagt frem.

Søker har rett til å klage på vedtak du ikke er enig i etter forvaltningslovens § 28 og § 29. Klagefrist er tre uker etter at svar på søknad er mottatt. Du må begrunne klagen og sende den skriftlig til byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Bergen kommunes idrettsstipend og -priser er en anerkjennelse av Bergens fremste toppidrettsutøvere, idrettstalenter, lag, trenere, ledere og dommere m.m. 

Ordningen skal også bidra til å optimalisere forholdene for toppidretten og unge lovende idrettsutøvere, slik at utøverne får gode forutsetninger for å bo, trene og ta utdannelsen sin i Bergen.

Stipendet/prisen skal gi mottaker stimulanse og muligheter for videreutvikling. 

Prioriteringer mellom søknader gjøres med bakgrunn i retningslinjer og kriterier for ordningen, og idrettspolitiske linjer som trekkes opp i Bergen kommunes idrettsplan.

Byråd for barnehage, skole og idrett tildeler stipendene/prisene innenfor gjeldende retningslinjer og budsjettrammer.

Foreslå kandidater

Alle organisasjonsledd innenfor Hordaland Idrettskrets kan fremme forslag på kandidater.

Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett: Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett @bergen.kommune.no


 

Bergen kommunes personvernerklæring beskriver hvordan og hvorfor kommunen samler inn og behandler personopplysninger om deg som innbygger og tjenestemottaker. Erklæringen inneholder også informasjon om hvilke rettigheter du har når kommunen behandler opplysninger om deg. 

Bergen kommune tilskuddsordninger