Gå tilbake til:
Du er her:

Kunstnere, institusjoner, organisasjoner og produsenter kan søke tilskudd innen alle kunstarter. Du kan søke om blant annet drift, prosjekter, lokaler, arrangementer og internasjonal utveksling.

Du søker via Bergen kommunes tilskuddsportal. Her finner du også retningslinjer for den enkelte ordning. Skjemaer er tilgjengelige i portalen senest fire uker før søknadsfrist.

1. februar og 1. september

  • Profesjonelle kunst- og kulturtiltak: Til drift, lokaler og prosjekter innenfor alle felt. Det gis ikke tilskudd til filmproduksjon, og tilskudd til film forvaltes av Vestnorsk filmsenter.

1. mars og 1. oktober

  • Internasjonal kunst- og kulturutveksling: Gjelder utveksling av kunst og kultur mellom Bergen og utlandet. Det gis hovedsakelig tilskudd til reise og opphold
  • Klimatiltak ved kunstneriske og kulturelle prosjekter og arrangementer: Tilskudd til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og begrenser miljøbelastningen ved produksjon og gjennomføring av kunstneriske og kulturelle prosjekter og arrangementer, samt til etablering av nye klimavennlige praksiser innenfor både det frivillige og profesjonelle kunst- og kulturfeltet
  • Kulturlos: Tilskudd gis til kulturinstitusjoner som ønsker å engasjere en kulturlos som skal jobbe for økt deltagelse fra publikumsgrupper som er underrepresentert i virksomhetens formidlingstilbud
  • Scenekunstpool (obs: kun søknadsfrist 1.mars). Tilskudd til å etablere en utstyrspark for aktører og institusjoner innen profesjonell scenekunst

1. april

  •    Tilskudd på egen linje i bybudsjettet

15. mai

  •  Gjestekunstnerleiligheten i Berlin

1. juni

  • Arbeids- kultur, og etableringsstipend

Løpende søknadsfrister

  • Arrangementstilskudd: søknad må sendes inn minimum 4 uker før avvikling.

Søk via Bergen kommunes tilskuddsportal