Gå tilbake til:
Du er her:

Kunstnere, institusjoner, organisasjoner og produsenter kan søke tilskudd innen alle kunstarter. Du kan søke om blant annet drift, prosjekter, lokaler, arrangementer og internasjonal utveksling.

Slik søker du

Du søker via Bergen kommunes tilskuddsportal. Her finner du også retningslinjer for den enkelte ordning. Skjemaer er tilgjengelige i portalen senest fire uker før søknadsfrist.

Søknadsfrister

1. februar og 1. september

  • Profesjonelle kunst- og kulturtiltak: Til drift, lokaler og prosjekter innenfor alle felt. Det gis ikke tilskudd til filmproduksjon, og tilskudd til film forvaltes av Vestnorsk filmsenter.
  • Åpne dører: Gjelder formidlingstiltak til nye publikumsgrupper.
  • Utstillingshonorar: En forsterkningsordning rettet mot visningssteder, hvor tilskuddet skal gå uavkortet til utstillingshonorar.

1. mars og 1. oktober

  • Internasjonal kunst- og kulturutveksling: Gjelder utveksling av kunst og kultur mellom Bergen og utlandet. Det gis hovedsakelig tilskudd til reise og opphold.

1. april

  •    Tilskudd på egen linje i bybudsjettet

15. mai

  •  Gjestekunstnerleiligheten i Berlin

1. juni

  • Arbeids- kultur, og etableringsstipend

Løpende søknadsfrister

  • Rask respons: løpende behandling inntil midlene er disponert.
  • Arrangementstilskudd: søknad må sendes inn minimum 4 uker før avvikling.

Lover og retningslinjer

Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt ytterligere saksbehandlingsregler og meroffentlighet. Alle søknader er offentlige så lenge det ikke er gjort særlige unntak.

Alle søknader behandles i forhold til gjeldende kulturpolitikk for Bergen kommune. 

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Søk via Bergen kommunes tilskuddsportal