Du kan henge opp plakater på plakatsøyler og plakatvegger som er godkjent av Bergen kommune. Se oversikt over godkjente steder for plakater her.

Kartet viser at det er plakatsøyler i krysset mellom Strandgaten/Småstrandgaten, Byparken ved Olav Kyrres gate og sørenden av Marken. I undergangen ved Bergen Storsenter kan det henges plakater på tavle.
Kartet viser at det er plakatsøyler i krysset mellom Strandgaten/Småstrandgaten, Byparken ved Olav Kyrres gate og sørenden av Marken. I undergangen ved Bergen Storsenter kan det henges plakater på tavle.
Bilde:  

Ifølge byens politivedtekter er det kun lov å henge opp plakater på godkjente steder. Det er den som henger  opp plakater som får straffegebyr. Henger du opp plakater ulovlig, anses dette som forsøpling, og du risikerer å bli ilagt et gebyr på kr. 1000,-.

Slik ser plakatsøylene ut: 

Grønn plakatsøyle ved Torget
Slik ser de grønne plakatsøylene ut.
Bilde: Ole Bjørgen