WC-skilt med troll

Med Bergen kommunes toalettoversikt finner du offentlig tilgjengelige toaletter i Bergen sentrum. 

Besøkende og innbyggere i Bergen kan fritt benytte rundt 60 toaletter i sentrum, fordelt på nær 20 ulike steder. Alle toalettene er markert på den offisielle oversikten over offentlige toaletter for byen. I oversikten finner du  også informasjon om hvilke steder som har HC-toalett og stellerom, og når det er åpent.

Gatekunst i Skur 11
Bergen kommune har engasjert gatekunstmiljøet i Bergen for å sette sitt preg på de offentlige toalettene i byen.
Bilde: Morten Strøm

Bryggen

På Bryggen er det tre toaletter i det tidligere havneskur 11. Skur 8 på Dreggekaien har fire toaletter. Tilbudet er gratis, og det er HC-toalett i begge skurene. Toalettene rengjøres tre ganger daglig. 

Toaletter i kommunale bygg

Bymiljøetaten  har også fått virksomheter som holder til i kommunalt eide bygg med på laget. Både AdO-arena, Innbyggerservice i Bergen kommune og paviljongen i Nygårdsparken er blant de kommunale virksomhetene som er positive til å la turister og besøkende bruke toalettene.

I tillegg er flere kjøpesentre og transportterminaler med på kartet. Enkelte av disse tar imidlertid brukerbetaling. Dette står oppgitt i toalettoversikten. 

 

Trollsymbolet som markerer offentlige toaletter i Bergen.
Ser du dette symbolet utenfor en virksomhet, er det fritt frem for å bruke toalettilbudet på stedet.
Bilde: Skurk

Se etter trollsymbolet

Bergen kommune har engasjert gatekunstmiljøet i Bergen for å sette sitt preg på de offentlige toalettene i byen og for å gjøre dem gjenkjennelige fra avstand. Gatekunstneren Skurk har laget trollsymbolet som brukes for å markere virksomhetene som har inngått avtale med kommunen om å åpne toalettene sine for besøkende. Ser du dette symbolet er det altså fritt frem for å bruke toalettet på det aktuelle stedet. 

 

 

De fleste toalettene i oversikten er gratis å bruke. Noen få steder tar imidlertid brukerbetaling; dette gjelder i hovedsak kjøpesentre og transportterminaler. Prisen for å bruke toalettene står oppgitt i oversikten. 

Use Bergen municipality's toilet map to find public toilets in Bergen. 

This troll symbol marks restrooms that are open to the public and free of charge.
This sign marks restrooms that are open to the public and free of charge.
Bilde: Skurk

The map contains an overview of a selection of restrooms and pissoirs that are centrally located in Bergen and open to the public. The map includes both municipally owned toilets and pissoirs and toilets in shopping centres and transport hubs.

We have plotted all of these places into Google maps, so that visitors to Bergen can easily locate the nearest toilet and find out whether it is accessible for women, men, and handicapped users, whether there are baby changing facilities, cost and opening hours. 

Oversikt over offentlige toaletter i Bergen