WC-skilt med troll

Med Bergen kommunes toalettoversikt finner du offentlig tilgjengelige toaletter i Bergen sentrum. 

Besøkende og innbyggere i Bergen kan fritt benytte rundt 50 toaletter i sentrum, fordelt på nær 20 ulike steder. Alle toalettene er markert på den offisielle oversikten over offentlige toaletter for byen. I oversikten finner du  også informasjon om hvilke steder som har HC-toalett og stellerom, og når det er åpent.

Skur 8 på Bryggen 

Fra 28. juni til 31. juli er toalettene i Skur 8 på Bryggen åpne hver dag fra kl. 8 til 23.  

De offentlige toalettene i Skur  11 er for tiden stengt. De holdes åpne enkelte dager når det er større arrangementer i byen.

Toaletter hos private aktører 

I sommersesongen (1. mai til 30. september) har Bergen kommune også avtaler med flere aktører som stiller toalettene sine til disposisjon for offentligheten, for eksempel butikker og restauranter. Bedriftene kommunen har avtale med henger opp trollsymbolet utenfor virksomheten, og de oppføres i toalettkartet. 

Strandkaiterminalen 

På Strandkaiterminalen er det syv toaletter, inkludert ett HC-toalett. Toalettene er åpne alle dager fra klokken 07–23.  

Midlertidige toaletter ved Møllendal allmenning
Midlertidige toaletter ved Møllendal allmenning
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Nygårdsparken, Nordnesparken og Møllendal allmenning 

I Nygårdsparken, Nordnesparken og ved Møllendal allmenning er det satt ut toalettbåser for sommersesongen (mai til september). 

Toaletter i kommunale bygg

Bymiljøetaten  har fått flere virksomheter som holder til i kommunalt eide bygg med på laget. Både AdO-arena, Innbyggerservice i Bergen kommune og paviljongen i Nygårdsparken er blant de kommunale virksomhetene som er positive til å la turister og besøkende bruke toalettene.

I tillegg er flere kjøpesentre og transportterminaler med på kartet. Enkelte av disse tar imidlertid brukerbetaling. Dette står oppgitt i toalettoversikten. 

 

Trollsymbolet som markerer offentlige toaletter i Bergen.
Ser du dette symbolet utenfor en virksomhet, er det fritt frem for å bruke toalettilbudet på stedet.
Bilde: Skurk

Se etter trollsymbolet

Bergen kommune har engasjert gatekunstmiljøet i Bergen for å sette sitt preg på de offentlige toalettene i byen og for å gjøre dem gjenkjennelige fra avstand. Gatekunstneren Skurk har laget trollsymbolet som brukes for å markere virksomhetene som har inngått avtale med kommunen om å åpne toalettene sine for besøkende. Ser du dette symbolet er det altså fritt frem for å bruke toalettet på det aktuelle stedet. 

 

 

De fleste toalettene i oversikten er gratis å bruke. Noen få steder tar imidlertid brukerbetaling; dette gjelder i hovedsak kjøpesentre og transportterminaler. Prisen for å bruke toalettene står oppgitt i oversikten. 

Use Bergen municipality's toilet map to find public toilets in Bergen. 

This troll symbol marks restrooms that are open to the public and free of charge.
This sign marks restrooms that are open to the public and free of charge.
Bilde: Skurk

The map contains an overview of a selection of restrooms and pissoirs that are centrally located in Bergen and open to the public. The map includes both municipally owned toilets and pissoirs and toilets in shopping centres and transport hubs.

We have plotted all of these places into Google maps, so that visitors to Bergen can easily locate the nearest toilet and find out whether it is accessible for women, men, and handicapped users, whether there are baby changing facilities, cost and opening hours. 

Oversikt over offentlige toaletter i Bergen