Logoene til løsninger for å motta regning fra kommunen

Har du fått faktura eller purrevarsel fra Bergen kommune Bykassen - Økonomitjenester? 
Husk at spørsmål om innhold må rettes til den enkelte fagavdeling,  du finner kontaktinfo på fakturaen. 

Kontakt kundesenter ved spørsmål om betaling eller inkasso telefon 53 03 08 00.  Åpningstid: 08.30-14.00. 

Bergen kommunes organisasjonsnummer: 
964 338 531

Hovedbankkonto for innbetalinger/innskudd/døgnsafe (DNB):
5210.05.39187

Adresse ved innbetalinger:
Bergen kommune
Økonomitjenester, Serviceboks 7880, 5020 Bergen
IBAN: NO47 5210 0539 187
Swift/BIC: DNBANOKKXXX

Faktura fra Bergen kommune merket med avsender Økonomitjenester skal betales til hovedbankkonto 5210.05.39187. 

Faktura fra avsender Etat for boligforvaltning skal betales til konto 5202.05.53812.

Bruk kundeidentifikasjon (KID-referanse) ved betaling. Mangler du KID, skriv kundenummer, kundenavn, fakturanummer eller hva fakturaen gjelder. 

Kontakt Betalingsservice i Økonomitjenester på telefon: 530 30 800 (tastevalg 2) eller e-post: betaling@bergen.kommune.no. Åpningstiden er hverdager fra 08.30-14.00.

Har du betalt for mye i eiendomsskatt eller kommunale gebyrer? Da betaler vi tilbake det du har til gode. Pengene får du inn på samme konto som du betalte fra.

Spørsmål som gjelder feil ved fakturert tjeneste eller utregning av beløp retter du til fagavdelingen som har levert tjenesten. Du finner kontaktinformasjon til fagavdelingen øverst på førstesiden eller på siste side av fakturaen.

Vær oppmerksom på at fakturaen kan gå over flere sider. Øverst til høyre på den første siden ser du hvor mange sider det er til sammen. Totalbeløpet for hele fakturaen finner du under “Sum å betale”.

Med eFaktura mottar du faktura fra Bergen kommune rett i nettbanken. Du finner fakturaen som PDF-vedlegg. Du bør åpne og kontrollere fakturaen før du godkjenner betalingen.

Du kan kombinere eFaktura og Avtalegiro. Da blir betalingen trukket automatisk fra kontoen ved forfall. Du trenger ikke godkjenne fakturaen i nettbanken.

Bergen kommune har endret utsendelse av eFaktura i henhold til bankenes nye løsning. Det betyr at alle som ønsker å motta eFaktura må gi en generell aksept for dette. Avhengig av bank eller betalingsapp blir dette kalt «Ja takk til alle» eller Alltid eFaktura. 

Dette kan ha betydning for deg som mottar faktura fra Bergen kommune, enten du gjør det på vegne av deg selv eller andre. Nå vil du også få purring i nettbanken, om du glemmer å betale en faktura.


Tidligere fikk jeg eFaktura, men nå mottar jeg ikke lenger faktura i nettbanken
Du må inngå avtale om «Ja takk til alle»/Alltid eFaktura» i nettbanken eller i din betalingsapp. 

Tidligere var det mulig med eFakturaavtale på faktura adressert til andre enn deg selv. eFaktura ble sendt til den som hadde registrert eFakturareferansen i nettbanken. Som følge av personvernforordningen GDPR, er dette endret. Med «Ja takk til alle»/«Alltid eFaktura» vil alltid den som er oppgitt som fakturamottaker være den som får fakturaen presentert i nettbanken. 


Hvor sendes fakturaen min hvis jeg ikke har «Ja takk til alle»/
«Alltid eFaktura» avtale?
Hvis du ikke har «Ja takk til alle» blir faktura sendt i posten eller i en annen elektronisk kanal som du har valgt.


Jeg har ikke fått eFaktura fra kommunen tidligere, men nå kommer fakturaen i nettbanken min?
Hvis du har inngått «Ja takk til alle»/«Alltid eFaktura»  i en annen betalingsflate som er tilknyttet tjenesten , vil du nå kunne få eFaktura i nettbanken.


Kan jeg fortsatt motta eFaktura på vegne av andre?
Det kan du, men du må først gi samtykke til «Ja takk til alle»/«Alltid eFaktura».  Hvis du er ny fakturamottaker for en annen person, må du kontakte fagavdelingen som leverer tjenesten. For at fakturaen skal sendes til deg, må avdelingen ha registrert ditt fødselsnummer i fagsystemet.

Du kan selv endre fakturamottaker for kommunale gebyr og eiendomsskatt (for eiendom) på nettsidene til Bergen kommune.
 

Jeg er fakturamottaker for annen person og har gyldig JTTA-avtale, hvorfor får jeg allikevel faktura i posten?
Etter omlegging fra gammelt til nytt folkeregister i Skatteetaten er det innført strengere sikkerhetskrav som gjør at en ikke alltid finner fakturamottaker ved vask mot folkeregisteret. Enkelte fakturamottakere vil da kunne oppleve å få faktura for annen person i posten i stedet for i nettbanken som tidligere. Det arbeides med å optimalisere løsningen slik at alle som har JTTA-avtale skal få eFaktura i nettbanken.


Har du fått varsel om eFakturaregning fra kommunen, men får ikke sett den i nettbanken eller i Vipps-appen?
Det kan oppstå forsinkelse mellom varsling og når faktura blir tilgjengelig i din betalingsflate, vent til neste dag og ta en ny sjekk av bankkonto.

 

Det blir sendt ut faktura for kommunale gebyrer og eiendomsskatt 4 ganger pr år. Fakturaen blir produsert og sendt ut ca. 3 uker før forfall.  Forfall er 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november. Blir fakturaen betalt for sent, sender vi rentefaktura. Vi beregner forsinkelsesrente etter gjeldende satser. Kommunen tilbyr ikke månedlig faktura for kommunal gebyrer og eiendomsskatt.

Øverst på side 1 på faktura får du opplyst hvilket kvartal, år og eiendom som fakturaen gjelder for. Du finner også informasjon om andel av årsbeløp for eiendomsskatt, vann- og avløpsgebyr og renovasjonsgebyr. Årsgebyr for feie- og tilsyn sendes i sin helhet 1 gang pr. år, vanligvis ved 2. eller 3. kvartalsfaktura.

På samtlige faktura viser vi hvilket kvartal eventuell ekstra tømming av restavfall gjelder for, denne informasjonen sendes også til de som ikke har hatt ekstra tømming i nevnte kvartal da det er standardisert info.  

Beløpet på fakturaen er ikke alltid likt fra kvartal til kvartal i løpet av kalenderåret. Har du ekstra tømming av restavfall enkelte kvartal, eller har du et ildsted der feie/-tilsynsgebyr blir fakturert 1 gang pr. år,  vil fakturaen noen ganger være høyere.

Du kan se dine faktura på Min side i Bergen kommune. Du må logge inn via ID-porten. Fakturaene finner du under knappen “Kommunale tjenester”. Har du spørsmål om beregning av gebyrene eller beregning av eiendomsskatt, må du kontakte fagetaten som har beregnet avgiften. 
Her finner du gebyrsatser for Vann og avløp, Renovasjon, Feie og tilsyn, og grunnlag for beregning av Eiendomsskatt
Har du spørsmål til betaling eller vil søke om betalingsutsettelse, kontakter du Betalingsservice. Du finner også kontaktinformasjon til fagetatene og Betalingsservice nederst på fakturaen din.

Har du kjøpt eller solgt eiendom, vil vi motta eierskiftemelding om dette fra Kartverket. Vi sender faktura til den som er registrert som eier den dato vi oppdaterer eierforholdet mot Kartverket. I perioden mellom oppdatering og produksjon av faktura kan eierforholdet bli endret, spesielt i juli måned har vi en lengre periode der vi ikke oppdaterer eierforhold.  
Har vi sendt faktura til gammel eier og den ikke blir betalt ved forfall, vil kravet blir overført på eierskiftefaktura til ny eier og på ny eier sitt kundenummer og KID referanse.

Disposisjonsfullmakt er en tjeneste i banken, der du kan gi en du stoler på tilgang til kontoene dine, slik at denne personen kan holde oversikt og utføre betalinger for deg. Fullmakten gir disponenten tilgang til å betale dine faktura ved å logge seg på med sin egen BankID. Disponenten må være kunde i samme bank som deg. 

Kontakt banken din om du ønsker å gi fullmakt til noen eller få mer informasjon om tjenesten. 

Motta faktura i Digipost

Du kan motta faktura i den digitale postkassen Digipost.  Tjenesten er ikke tilgjengelig for den digitale postkassen e-Boks. 

Tjenesten Vipps eFaktura er avviklet fra 1.5.2023

Vipps har avviklet Vipps eFaktura som distribusjonskanal, men vil fortsette å vise eFaktura i sin app. Har du nettbank og inngått eFaktura/JTTA avtale, kan du betale eFaktura i Vipps som tidligere. Har du ikke nettbank eFaktura/JTTA avtale, vil du motta faktura i posten.

Alle fakturaer fra Bergen kommune skal som hovedregel betales i sin helhet innen oppgitt frist. Dersom du av ulike årsaker likevel ønsker å søke om betalingsutsettelse, kan du søke om utsettelse i inntil 3 måneder.

Dersom du representerer en annen person i kraft av å være verge, må du sende vergefullmakt . Mandatet i vergefullmakten vil gi deg som verge mulighet til å kommunisere med Økonomitjenester i saker som gjelder den personen du er verge for.

Er du pårørende og skal sende inn skifteattest til Bergen kommune, kan du bruke digitalt skjemaet.

 

Ved betaling fra utenlandsk bank, bruk en av følgende bankadressekoder for å identifisere mottakende valutabank i Norge:

  • IBAN-kode: NO4752100539187 
  • SWIFT/BIC-adresse: DNBANOKKXXX.
Se regningene dine på Min side