Du kan endre hvem som skal motta faktura for kommunale gebyrer og eiendomsskatt. Dette gjelder eiendomsskatt, samt gebyr for vann og avløp, renovasjon og feie og tilsyn.

Kundesenter for betaling og inkasso har telefon 53 03 08 00.

Endring får kun virkning for nye fakturakrav som sendes ut etter at endringen er gjennomført.

Ved manglende betaling av faktura, vil purring og varsel om inkasso sendes kunden (som er juridisk ansvarlig for kravet), ikke fakturamottaker.

Endre mottaker av faktura for kommunale gebyr og eiendomsskatt