Hvis flere eier en eiendom sammen, er det mulig å endre hvem av eierne som skal motta faktura fra kommunen.  Endringen vil først få virkning fra neste fakturering. En hjemmelshaver er den tinglyste eier av en eiendom.

Er eiendommen solgt på blancoskjøte, må du legge ved kopi av salgskontrakten.

Endre hjemmelshaver for faktura av kommunale gebyrer og eiendomsskatt