Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling skal hvert år betale gebyr til kommunen. Gebyret blir beregnet på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Alle bevillingshavere må melde dette inn digitalt. 

Minstegebyr 2024

Minstegebyret for å inneha en salgsbevilling fastsatt til kr. 1.960,- pr. år.

Minstegebyret for å inneha en skjenkebevilling er kr. 6.100,- pr. år. Dette er slått fast i forskrift av 8. juni 2005 nr. 538.

Gebyret betales etter følgende satser:

Salg av øl etc.:

0,24 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol).

Skjenking av alkoholholdig drikk:

0,57 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol).

1,49 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol). 

4,92 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 (alkoholholdig drikk med over 22 volumprosent alkohol).

Det vil bli sendt ut skjema for innmelding av omsetning iløpet av mars /april 2024.