Etablererprøven eller kunnskapsprøve må avlegges for å være daglig leder/styrer eller stedfortreder på følgende steder:

 • Serveringssteder: Etablererprøve
 • Skjenkesteder: Etablererprøve og/eller kunnskapsprøve for skjenkebevilling
 • Dagligvarebutikker med alkoholsalg: Kunnskapsprøven for salgsbevilling

Bestill tid for avleggelse av prøve

På lenken ovenfor kan du bestille tid for avleggelse av samtlige prøvene.

Vi har prøveavlegging mandag -fredag.

Husk å bestille tid til riktig prøve.

Du må gi beskjed/avlyse timen din hvis du ikke møter til bestilt time for å ikke bli belastet for timen.

 • Ta med gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde).
 • Det koster 400 kroner per prøve. Du kan kun betale med  bankkort.
 • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk.

Kontor for skjenkesaker sine lokaler.

Strandgaten 5, 5.etg. 5020 Bergen.

Du kan også ta prøven i andre kommuner.

Alle som består prøve, får et prøvebevis. 

Du vil få utlevert prøvebevis ved bestått prøve.

Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Serveringssteder må ha en daglig leder og vedkommende må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling.  Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder må ha bestått etablererprøven og ha fylt 18 år.

 • Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.
 • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Det er tillatt å bruke lovsamling, som vi har til utlån.

Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" er pensum, og kan kjøpes hos vinn.no

Etablererprøven er en flervalgsprøve som prøver kandidatens kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven.

Lover

Serveringsloven

Retningslinjer

Etablererprøven i serveringsloven - endring av lovlige hjelpemidler

Orientering om etablererprøven (rundskriv)

Forskrifter

Forskrift om etablererprøve - serveringssted

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Du vil få utlevert prøvebevis ved bestått prøve.

Det er to ulike kunnskapsprøver.

Én for salgsbevilling i butikk og én for skjenkebevilling på restaurant, bar og pub.

Alle kan ta kunnskapsprøven. For å være styrer eller stedfortreder må du bestå kunnskapsprøven, og ha fylt 20 år.

 • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Du må svare riktig på 24 av 30 spørsmål.
 • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk, men du kan bruke norsk ordbok.
 • Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14.
 • Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, og 14.

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" kan du kjøpe på vinn.no.

Lover

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)

Forskrifter

Alkoholforskriften

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen.

Du vil få utlevert prøvebevis ved bestått prøve.

Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Tildeling av ekstratid for tilrettelagt prøve ved for eksempel lesevansker eller dysleksi kan gis.

Behovet må dokumenteres med legeerklæring. 

Maksimal utvidelse er 30 min.

Dette bør avtales på forhånd ved å sende epost til postmottak.skjenkesaker@bergen.kommune.no