Det følger av alkoholloven § 1- 6 at salgs- og skjenkebevillinger kan gis for 4 år av gangen.

Salgs- og skjenkebevillingene i Bergen kommune ble sist fornyet i desember 2021 og gjelder pr i dag frem til 30. september 2024. Slik det står i dag så opphører alle bevillingene således 30. september 2024.

Informasjon om vedtak om Fornyelse av salgs - og skjenkebevillinger 2024 - 2028. 

Valg av fremgangsmåte. 

https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg/900102/mote/6635304/sak/252470