Når daglig leder, styrer eller stedfortreder som er oppført på en bevilling slutter, må det umiddelbart søkes om godkjenning av ny daglig leder, styrer eller stedfortreder.

Dette gjelder på serveringsbevillinger, skjenkebevillinger og salgsbevillinger.

For at Kontor for skjenkesaker skal kunne behandle søknaden korrekt, må søknadsskjema fylles ut.

Søknaden overleveres til saksbehandler, deretter blir søknaden sendt til vandelsvurdering hos politiet.

Behandlingstid

Fra komplett søknad kommer inn til Kontor for skjenkesaker til søknaden er avgjort, er saksbehandlingstiden normalt inntil 4 uker.

Alkoholloven inneholder bestemmelser om styrer og stedfortreder i § 1-7c.

Serveringsloven inneholder bestemmelser i §§ 45 og 6.

Lover

 

Søknadsskjema ved endring av daglig leder, styrer eller stedfortreder