Alle virksomheter som lager og serverer mat, produserer også fettholdig avløpsvann. Det stilles derfor krav til installering av fettutskiller for å unngå at både private og offentlige ledningsnett går tett. 

Virksomheter må søke om påslippstillatelse hos Bergen Vann, og søknad må være innvilget før matproduksjon kan settes i gang.  

Se her for mer informasjon om søknadsprosessen.