For å øke kompetansen hos ansatte i skjenkebransjen er det utviklet kurs som gir kunnskap om regelverk og situasjonshåndtering for dem som jobber i utelivsbransjen. Målet er å gi innbyggerne gode, trygge møtesteder og redusere rusrelaterte skader og ulykker i lokalmiljøet.

Dersom arbeidstaker uten AV kurs skal jobbe før gjennomført AV kurs, gis det dispensasjon betinget av at skjenkestedet har ført person på liste i IK permen  (Disp - Navn, fødselsdato og dato for innføring i liste). Dispensasjon gjelder frem til første ledige kursdato.

Kurset er obligatorisk på alle steder som skal praktisere utvidet skjenketid.

Kurset består av to deler.

  1. Påmelding og fysisk oppmøte på kurs. Kurset har en varighet på 5 timer. Kurskvelden er på norsk. Trykk her for å melde deg på kurs
  2. Alle deltagere må ha bestå nettkurs i regi av helsedirektoratet. Dette kan tas i forkant eller i ettertid av del. 1. Dette koster kr. 300,-. Nettkurset finner du her.

For å gjennomføre AV-kurs og motta kursbevis, gjøres følgende:

Oppmelding på eget skjema, dette finnes på Kontor for skjenkesakers hjemmeside eller fås ved fremmøte på kontoret. (Samme påmeldingskjema som tidligere)

Møt frem til kursdato. (Alle påmeldte tilskrives på mail vedrørende kursstart.)

Ta med legitimasjon (bankbevis, førerkort eller pass)  og bevis for gjennomført eksamen av nettkurs, og møt fram på Kontor for skjenkesaker for registrering. (Personlig fremmøte). Først da er AV kurs gjennomført.

Kontor for skjenkesaker skriver da ut kursbevis for gjennomført Ansvarlig Vertskapskurs.

Kursbevis kan hentes mandag til fredag, mellom klokken 09.00 – 14.00.

Påmelding til kurset gjøres via lenken under : 

 Påmelding Kurs

 

 

 

Nettkurset arrangeres av KoRus-Øst (kompetansessenter rus-region øst)

Klikk her for å melde deg på nettkurs

 

Kurset består av to deler.

Informasjon om Ansvarlig Vertskapskurs.

Del 1 består av kurskveld på 5 timer. Kurskvelden er på norsk.

Del 2 består av nettbasert studium med netteksamen. (Nettbasert studium og eksamen kan tas på norsk eller engelsk.  Pris kr. 300,-)

For å gjennomføre AV kurs og motta kursbevis, gjøres følgende:

Oppmelding på eget skjema, dette finnes på Kontor for skjenkesakers hjemmeside eller fås ved fremmøte på kontoret. (Samme påmeldingskjema som tidligere)

Møt frem til kursdato. (Alle påmeldte tilskrives på mail vedrørende kursstart.)

I tillegg til kurskveld tas nettbasert studium med eksamen.

For å ta nettkurset - trykk her

Ta med legitimasjon (bankbevis, førerkort eller pass)  og bevis for gjennomført eksamen av nettkurs, og møt fram på Kontor for skjenkesaker for registrering. (Personlig fremmøte). Først da er AV kurs gjennomført.

Kontor for skjenkesaker skriver da ut kursbevis for gjennomført Ansvarlig Vertskapskurs.

Kursbevis kan hentes mandag til fredag, mellom klokken 08.00 – 15.00.

Kursavgift er kr. 1200,- (Faktureres i etterkant av kurset)

I tillegg tilkommer nettkurs med eksamen, kr. 300,-. Nettkurset kan tas før eller etter kurset,

Nettkurs er nødvendig for å få fullført kurset.

 

Utvidet skjenketid for alkoholholdig drikk gruppe 1 - 3 til kl. 02.30/ 03.00, kan utøves ved steder der alle, minst to personer, som arbeider med servering av alkohol, eller som arbeider som vakter eller sikkerhetspersonale etter kl. 24.00 har gjennomgått kursopplegget for Ansvarlig Akoholhåndtering.

Ved steder som skjenker frem til kl. 02.30/ 03.00 og hvor det er 18-års aldersgrense skal det være minst tre ansatte tilstede fra kl. 24.00 til stedet stenger. Disse tre må ha gjennomgått enten dørvaktkurs eller kurs i Ansvarlig Alkoholhåndtering i Bergen. 

Utvidet skjenketid kan utøves på studentsteder kan utøves ved steder der, minst to personer, som arbeider med servering av alkohol, eller som arbeider som vakter eller sikkerhetspersonale etter kl. 24.00, har gjennomgått kursopplegget for Ansvarlig Alkoholhåndtering.

 

 

Skjenkesteder som ønsker dette må ta kontakt med Kontor for skjenkesaker.

Vilkår for å få utvidet skjenketid:

Alle ansatte som skjenker eller serverer alkoholholdig drikk må ha Ansvarlig Akoholhåndtering kurs fra Bergen kommune. De skal være påmeldt kurs fra første arbeidsdag.

Skjenkestedet skal ha min. 2 ansatte på jobb etter kl.24:00, alle dager.     Disse må ha fullført  kurs i Ansvarlig Akoholhåndtering

På steder med 18 års aldersgrense skal det minst være 3 personer på jobb. Disse må ha fullført  kurs i Ansvarlig Akoholhåndtering