Presisering av skjenketider når klokken stilles fram eller tilbake ved overgang til sommertid eller vintertid.

Ved overgang til sommertid stilles klokken frem fra kl. 02.00 til kl. 03.00.

Skjenkesteder som har skjenketid til kl. 02.00 eller senere, må stenge skjenkingen på det tidspunktet klokken stilles frem, dvs. kl. 02.00. 
Klokken er da 03.00 etter ny tid.

Ved overgang til vintertid stilles klokken tilbake fra kl. 03.00 til kl. 02.00. 

Skjenketiden til alle skjenkesteder utløper når klokken blir 03.00 første gang den natten, og den utvides ikke med en ekstra time.