Gjelder for eksisterende bevillingshavere som ønsker å utvide sitt skjenkeareal for en enkelt anledning.

Søknad om utvidet skjenkeareal for en enkelt anledning.