Asylmottak skal ha godt inneklima, god nok belysning, gode nok og mange nok toaletter og dusjer, og forsvarlig renhold. Asylmottak skal drives slik at beboerne ikke påføres helseskader eller smittsomme sykdommer. Du kan klage dersom boforholdene ved asylmottaket ditt ikke er gode nok.

  • Dårlig inneklima, for eksempel tett luft eller kald trekk.
  • Muggvekst eller fuktskader.
  • For få toaletter eller dusjer.
  • For dårlig renhold, eller at det er så slitt at det ikke er mulig å holde rent.
  • Støy, for eksempel fra ventilasjonsanlegg eller trafikk.
  • For mange beboere i forhold til størrelse eller fasiliteter.
  • Dårlig sosialt miljø.
  • Dårlig smittevern.
  • Dårlig sikkerhet, fare for ulykker.
  • Det mangler tilbud for barna.

Dette gjelder uansett om det er et sentralisert mottak (der det bor mange) eller om det er en leilighet for seg selv. 

Denne tjenesten gjelder for asylmottak i kommunene Bergen, Øygarden, Austevoll, Bjørnafjorden, Vaksdal og Osterøy. 

Vi ønsker skriftlige klager. Send en klage til Miljørettet helsevern ved å fylle ut det elektroniske skjemaet. Du kan også sende på post eller e-post, men ikke bruk e-post dersom klagen din inneholder sensitive personopplysninger. Du kan også ringe til oss. Du som klager har i utgangspunktet ikke rett til å være anonym, med mindre du har saklig grunn for å være det. Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt dette.

Etter at vi mottar en klage, vil du få tilbakemelding innen tre uker om hva vi gjør med saken. Vi prioriterer forhold som kan gi helseskade, så i slike tilfeller kan du forvente tilbakemelding innen noen arbeidsdager.

Du kan be om å være anonym, men vi kan ikke garantere at asylmottaket ikke får vite hvem som har klaget. 

Klage på asylmottak