Du kan klage dersom du har vært i et boblebad, svømmebasseng eller badstue og har fått en sykdom eller infeksjon på grunn av besøket, eller dersom forholdene der ikke var gode nok.

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badsto og forskrift om miljørettet helsevern § 10 har regler om hvordan det skal være i boblebad, svømmebasseng og badstue. Du kan klage på for eksempel:

  • Dårlig hygiene, smittevern, renhold eller vedlikehold
  • Manglende sklisikring eller fare for andre ulykker
  • Dårlige forhold for livredning eller manglende sikkerhets- og førstehjelpsutstyr
  • Mangelfull merking av bassengdybde
  • For få eller for dårlige omkledningsrom, dusjer og toaletter
  • Dårlig inneklima, støy eller belysning

Send en klage til Miljørettet helsevern ved å fylle ut det elektroniske skjemaet. Du kan også sende på post eller e-post, men ikke bruk e-post dersom klagen din inneholder sensitive personopplysninger.

Du som klager har i utgangspunktet ikke rett til å være anonym, med mindre du har saklig grunn for å være det. Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt dette.

Skjema: Klage på svømmebasseng eller boblebad