Du kan klage dersom du mistenker at et solarium bryter regelverket om hygiene og stråling.

Det er avdelingen Miljørettet helsevern som behandler klagene. Her er eksempler på hva du kan klage på:

  • Solariet er tilgjengelig for personer under 18 år.
  • Solariet har medført strålingsskade, som enten skyldes for sterke rør, andre feil ved solariet, eller feil anbefalte solingstider.
  • Det mangler håndvask.
  • Det mangler utstyr til rengjøring av solsengene.
  • Lokalene er uhygieniske.

Send en klage til Miljørettet helsevern ved å fylle ut det elektroniske skjemaet under. Du kan også sende på post eller e-post, men ikke bruk e-post dersom klagen din inneholder sensitive personopplysninger. Du får svar innen 3 uker om hva vi gjør med saken. 

Du som klager har i utgangspunktet ikke rett til å være anonym, med mindre du har saklig grunn for å være det. Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt dette. 

Dersom du lurer på regelverket rundt stråling i solarier eller ønsker informasjon om strålefare, kan du finne dette på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Skjema: Klage på solarier