Alle badeanlegg  som er tilgjengelig for allmennheten må melde fra til kommunen ved oppstart og ved vesentlige endringer i driften.

Meldeplikten gjelder for eksempel svømmehaller, badeland og hoteller med svømmebasseng. Det gjelder både badeanlegg som står innendørs og utendørs. 

Badeanlegg i private hjem, som ikke er tilgjengelige for allmennheten, har ikke meldeplikt. Meldeplikten gjelder heller ikke for naturlige badesteder, ved hav eller innsjø.

Dersom virksomheten også har boblebad, må dette meldes på eget skjema her.

Meld fra til Miljørettet helsevern ved å fylle ut et av det elektroniske skjemaet. Dersom meldingen gjelder badeanlegg med badstu trenger du bare fylle ut meldeskjemaet for badeanlegg.  Meldeskjema for badstuvirksomheter skal kun benyttes virksomheter uten badeanlegg.

Eier av virksomheten har ansvar for at driften og renholdet er forsvarlig, og i samsvar med forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv. Miljørettet helsevern fører tilsyn med dette. Vi tar kontakt for å avtale tidspunktet for befaring.

Meldeskjema for badeanlegg