Alle badstuvirksomheter som er tilgjengelig for allmennheten må melde fra til kommunen ved oppstart og ved vesentlige endringer i driften.

 Meldeplikten gjelder for badstuer, for eksempel flytende badstuer. 

Badstuer i private hjem, som ikke er tilgjengelige for allmennheten, har ikke meldeplikt. 

Dersom virksomheten også har boblebad, må dette meldes på eget skjema her.

Meld fra til Miljørettet helsevern ved å fylle ut det elektroniske skjemaet nederst på siden. Dersom meldingen gjelder badeanlegg med badstu trenger du bare fylle ut meldeskjemaet for badeanlegg.  

Eier av virksomheten har ansvar for at driften og renholdet er forsvarlig, og i samsvar med forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv. Miljørettet helsevern fører tilsyn med dette. Vi tar kontakt for å avtale tidspunkt i de tilfeller det er aktuelt å foreta en befaring.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Meldeskjema for badstuer